PDA

Click vào link này xem bản đầy đủ : Cách tính nhanh khối lượng muối tạo thành trong phản ứng OXI HÓA - KHỬliti
31-01-10, 08:45 AM
CÁCH TÍNH NHANH KHỐI LƯỢNG MUỐI TẠO THÀNH TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

1. Kim loại tác dụng HNO3:
a.Sản phẩm phản ứng là NO2
Trong mọi phản ứng, không phụ thuộc vào hóa trị của kim loại tham gia phản ứng, luôn có nNO3- (trong muối)=nNO2
b.Sản phẩm phản ứng là NO:
Trong mọi phản ứng, không phụ thuộc vào hóa trị của kim loại tham gia phản ứng, luôn có nNO3- (trong muối)=3nNO

Vậy với mọi kim loại khi tác dụng với HNO3, số mol muối NO3- được tính theo công thức:
nNO3- (trong muối) = anX
Trong đó:+) a là số electon mà N+5 nhận để tạo thành sản phẩm X:
N+5 + ae = X
+) X có thể là hỗn hợp nhiều chất khác nhau tạo thành do sự khử N+5 (trong HNO3)
VD: Cho hòa tan hoàn toàn 58g hỗn hợp A gồm Fe,Cu,Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được 0.15 mol NO, 0.05 mol N2O và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D, khối lượng muối thu được là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Khối lượng muối khan = mFe,Cu,Ag + mNO3-
nN03- =3nN0 + 8nN20 = 3x0.15 + 8x0.05 =...
Suy ra m muối khan/

2. Kim loại tác dụng H2SO4 đặc nóng
Với mọi kim loại khi tác dụng với H2S04, số mol muối sunfat tạo thành được tính theo ct:
nS042- trong muối = b/2 x nY
Trong đó b là số electron mà S nhận để tạo thành sản phẩm X:
S+6 + be = Y
VD: Hòa tan hết 16.3 hỗn hợp kim loại gồm Mg,Al và Fe trong dung dịch H2S04 đặc nóng thu được 0.55 mol SO2. Cô cạn dung dịch khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Số mol S042- thu được là n S042- = nS02 =0.55 mol
Suy ra: khối lượng muối sunfat thu được là:
m = m(kim loại) + m S042- = 16.3 x 0.55x96 = 69.1g


3. Kim loại tác dụng với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc nóng:
Tương tự như hai trường hợp trên, khi kim loại tác dụng với hỗn hợp 2 axit, nếu sản phẩm tạo thành là hỗn hợp các chất sinh ra do sụ khử N+5 và S+6 thì ta tính tổng số mol muối NO3- và S042- sau đó xác định lượng muối tạo thành.

VD: Cho 18.4 hỗn hợp kim loại A và B tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc,nóng thấy thoát ra 0.3 mol NO và 0.3 mol SO2. Cô cạn dd sau pư thì thu được khối lượng chất rắn là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:
Trong bài toán phân tử khối và hóa trị của kim loại A và B chưa biết, nếu sử dụng các phương pháp thông thường sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đặt ẩn, giải hệ.
Áp dụng cách tính nhanh phần trên ta có :
m = m(kim loại) + mNO3- + m SO4(2-)
Trong đó: nS042- = nSO2 = 0.3 x nNO3- = 3 x nNO = 0.2 x 3 =0.6

(Sưu tầm)

tetpro
03-02-10, 12:52 PM
thank
nhung ko biet co chinh xac hay koViết có dấu nhé ^^! Muốn biết chính xác hay không thì bạn hãy áp dụng nhiều vào các bài tập và thẩm định...

kid_lee
08-03-10, 07:07 PM
Bai hay wa

betas
19-10-10, 11:07 AM
cái này chỉ dùng đc với chất tham gia là kl thôi

latbelf_kvd_kyt
30-12-11, 05:16 PM
dòng này là sao hả sis: Trong đó: nS042- = nSO2 = 0.3 x nNO3- = 3 x nNO = 0.2 x 3 =0.6