PDA

Click vào link này xem bản đầy đủ : Địa lí 7 - Bài 49: Dân cư và kinh tế Châu Đại Dươngvàng
20-04-12, 01:20 AM
Địa lí 7 - Bài 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Bai 49: DAN CU VA KINH TE CHAU DAI DUONGI – DÂN CƯ
Đặc điểm phân bố dân cư
- DS: ít 31 triệu người
- MĐ thấp: 36 ng/Km²
- Phân bố : không đều
+ Đông dân : Đông và ĐNÔxtrâylia,Niudilen
+Thưa dân: ở các đảo
Đặc điểm dân thành thị
- Tỉ lệ cao : TB 69%
-Tỉ lệ cao nhất :
+NiuDilen
+Ôxtrâylia
Đặc điểm thành phần dân cư


Bản địa
- 20%
-Người Polinêđieng gốc
+ Ôxtrâylia
+Mêlanêđieng
+ P6linêđieng
Nhập cư
- 80%
Người gốc Âu (đông nhất)
Người gốc Á
II – KINH TẾ :
- Phát triển không đều, phát triển nhất là Ôxtrâylia, NiuDilen
( Cừu, lúa mì, cải đường phát triển và có KH ôn đới ở Phía Nam)
- Cây và con gì được phân bố phát triển mạnh ở sườn Đông dãy núi Đông Ôxtrâylia.( Bò, mía có ở KH nóng ẩm được nuôi trồng ở các miền đồng cỏ sườn Đông)