PDA

Click vào link này xem bản đầy đủ : Phân tích sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuấtButchi
12-07-12, 07:57 PM
Phân tích sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất


Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.

- Cạnh tranh giữa các ngành là cạnh tranh giữa các nhà tư bản trong các ngành sản xuất khác nhau nhằm tìm nơi đầu tư có lợi hơn.

- Biện pháp cạnh tranh: tự do di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác.

- Kết quả cạnh tranh: hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân và giá trị hàng hóa chuyển thành giá cả sản xuất.

Giá sử có 3 ngành sản xuất khác nhau, luowngj tư bản ở mỗi ngành đều bằng 100 và tỷ suất giá trị thặng dư đều bằng 100%, tốc độ chu chuyển của tư bản ở các ngành đều như nhau. Nhưng do cấu tạo hữu cơ ở từng ngành khác nhau nên tỷ suất lợi nhuận khác nhau.

9423

Trong thực tế, các nhà tư bản không yên lòng ở những ngành có p' thấp. Ở bảng trên, các nhà tư bản ở ngành A sẽ di chuyển đầu tư vào ngành c vì ở đó có p' cao nhất. Sản phẩm ngành c sẽ nhiều lên, mức cung tăng, làm giá cả của nó giảm xuống, p' giảm. Ngược lại, sản phẩm của ngành A sẽ ít đi, mức cung giảm, làm giá cả cao hơn, p' tăng. Sự tự do di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác dẫn đến xu hướng bình quân hóa p'.

Tỷ suất lợi nhuận bình quân (http://codecogs.izyba.com/png.latex?%5Cbar%7Bp%27%7D) là con số trung bình của tất cả các tỉ suất lợi nhuận ở các ngành khác nhau. Nói cách khác nó là tỷ số tính theo % giiuwax tổng giá trị thặng dư và tổng số tư bản xã hội đã đầu tư vào cacs ngành của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

http://codecogs.izyba.com/png.latex?%5Cbar%7Bp%27%7D = http://codecogs.izyba.com/png.latex?%5Cfrac%7B%5CSigma%20m%7D%7B%5CSigma%20% 28c+v%29%7D.100%

Tỷ suất lợi nhuận bình quân là cơ sở để xác định lợi nhuận bình quân. Lợi nhuận bình quân (http://codecogs.izyba.com/png.latex?%5Cbar%7Bp%27%7D) là số lợi nhuận (http://diendankienthuc.net/diendan/kinh-te-chinh-tri/78335-the-nao-la-loi-nhuan-trinh-bay-su-khac-nhau-giua-loi-nhuan-va-gia-tri-thang-du.html) bằng nhau của những tư bản bằng nhau, dù đầu tư vào những ngành khác nhau: http://codecogs.izyba.com/png.latex?%5Cbar%7Bp%7D = http://codecogs.izyba.com/png.latex?%5Cbar%7Bp%27%7D.k

Khi hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và lợi nhuận bình quân thì giá trị hàng hóa chuyển thành giá cả sản xuất. Giá cả sản xuất của hàng hóa bằng chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa cộng với lợi nhuận bình quân (giá cả sản xuất = k + http://codecogs.izyba.com/png.latex?%5Cbar%7Bp%7D)


Tác giả bài viết: PGS.TS Hoàng Thị Bích Loan - TS Vũ Thị Thoa

HuyNam
31-10-12, 01:23 AM
Tham khảo thêm TẠI ĐÂY (http://www.mediafire.com/view/?uvclw9a15ss4qin)

Nguồn thư viện số