• Nội quy của diễn đàn:

3d movie ride

  1. V

    Phim 3D là gì?

    Phim 3D là gì? 3D là chữ viết tắt của 3 Dimension, tiếng Việt có nghĩa là 3 chiều: Các phim ảnh thông thường hoặc những hình ảnh trên Tivi, máy tính là những phim hoặc những hình ảnh 2 chiều vì màn ảnh chỉ có 2 chiều là chiều rộng và chiều đứng ( không có chiều sâu ). Không gian ta đang sống...
Top