• Nội quy của diễn đàn:

an toan

 1. Hide Nguyễn

  Giải pháp chống lỏng bulon

  Các bạn có thể bắt gặp bulon tại bất kỳ đâu trong cuộc sống. Xe đạp xe máy cho đến máy bay, tàu hỏa.. Nhưng bạn đã hiểu và sử dụng chúng an toàn chưa ? Hãy xem video sau
 2. evan_pt

  Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

  Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông http://server1.butnghien.com/files/3/FILEPDF/an_toan_giao_thong.pdf
 3. Phong Cầm

  Tẩy chay hàng Trung Quốc

  1. Cách phân biệt hàng Trung Quốc Hiện nay phong trào cổ động tẩy chay hàng hoá Trung Quốc đang diễn ra trên khắp thế giới. Phong trào nầy được phát động bỡi hai cơ sở thực tiễn khách quan sau : 1.Dùng hàng hoá xuất phát từ Trung quốc mang nhiều bệnh tật cho người tiêu thụ 2.Dùng hàng hoá...
Top