• Nội quy của diễn đàn:

binh giang

  1. Butchi

    Bình giảng khổ thơ đầu của bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử

    Đề: Anh (chị) hãy bình giảng khổ thơ đầu của bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử: "Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền" Bài làm 1. Hàn Mặc Tử (1912 - 1940) là một trong những nhà thơ nổi tiếng hàng...
Top