• Nội quy của diễn đàn:

cac cap do nghe thuat

  1. Cuồng Vân

    Hình tượng nghệ thuật

    Hình tượng nghệ thuật 1 . Hình tượng nghệ thuật a. Hình tượng nghệ thuật là gì? Nếu không chú ý đến những đặc trưng của phương pháp khái quát riêng của nghệ thuật, một trong những hình thái của ý thức xã hội, thì không thể hiểu được đặc điểm của nghệ thuật, và sự tác động đặc thù của nghệ...
Top