• Nội quy của diễn đàn:

cach phan biet hang trung quoc

  1. Phong Cầm

    Tẩy chay hàng Trung Quốc

    1. Cách phân biệt hàng Trung Quốc Hiện nay phong trào cổ động tẩy chay hàng hoá Trung Quốc đang diễn ra trên khắp thế giới. Phong trào nầy được phát động bỡi hai cơ sở thực tiễn khách quan sau : 1.Dùng hàng hoá xuất phát từ Trung quốc mang nhiều bệnh tật cho người tiêu thụ 2.Dùng hàng hoá...
Top