• Nội quy của diễn đàn:

cam do

  1. Butchi

    Sự cám dỗ - hãy học tập cách khắc phục

    Sự cám dỗ - hãy học tập cách khắc phục 1. Sự lôi cuốn của Một viên kẹo – kìm hãm sự thèm muốn trong lúc học bài Đại học Tư Thản Phúc nổi tiếng với thuyết “thực nghiệm dấu vết của sự trưởng thành”. Trong phòng học gồm có mấy đứa trẻ mười tuổi với đứa trẻ 4 tuổi, trước mặt mỗi đứa trẻ đều đặt...
Top