• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

cây ăn quả

  1. Hide Nguyễn

    Từ những quả táo rụng mà trở thành bà chủ có tiếng

    Chất lượng táo của nhà chị Châu không thấp chỉ có điều không bảo quản được, nếu cứ để thối hỏng thì không bán được đồng nào cả. Những quả táo rụng chẳng có thương lái nào thu mua, nếu mang ra chợ bán thì tiền công và tiền xe cũng đã cao hơn cả tiền bán. Thay vào đó hàng xóm xung quanh nhặt quả...
  2. Hide Nguyễn

    Công nghiệp chế biến rau quả hấp dẫn thế mà sao người Việt không chịu làm?

    Việt Nam sở hữu điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Diện tích thu hoạch toàn quốc cho các sản phẩm rau quả là 1,6 triệu ha. Bên cạnh đó, 46,3% dân số Việt Nam (52,9 triệu người) đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, cao hơn mức trung bình của thế giới là...
Top