• Nội quy của diễn đàn:

chenh lech

  1. huylun_nt

    Bạn sẽ dùng tiền kinh doanh cái gì?còn đây là cách của tôi

    Thế giới và cả Việt Nam đang khủng hoảng kinh tế,làm kinh doanh thua lỗ,hoà vốn là mừng rồi.Vậy khi ta có tiền nhàn rỗi ta sẽ làm gì nhỉ? Mỗi người chắc mỗi ý kiến ha,người thì gửi tiết kiệm,người thì mua BDS,người thì lại chơi chứng khoán,mua vàng,mua USD... để giành. Vậy tham gia cái gì...
Top