• Nội quy của diễn đàn:

chum tho

  1. tiểu_thuyết

    Thơ Thơ Cẩm Hạnh

    Mình rất thích những bài thơ mà cô viết, những bài thơ về cuộc sống rất ý nghĩa nên mình chia sẻ qua đây để mọi người cùng đọc và suy ngẫm. CHUỘNG HÌNH THỨC Bằng khen tợ giấy phát tờ rơi Rộng rãi chi cho sướng mặt người Dán ngập tường giăng đầy tứ phía. Nhìn vào lóa mắt rộp muôn nơi Cấp nhỏ...
  2. Phong Cầm

    Theo dấu chân thánh thơ Cao Bá Quát

    THEO DẤU CHÂN THÁNH THƠ CAO BÁ QUÁT Vũ Bình Lục Cao Bá Quát (1808-1855) xuất thân trong một gia đình có truyền thống thi thư. Tài hay chữ, vào loại bậc nhất đương thời, được tôn vinh là “thi thánh”, hiển nhiên không phải là ngoa truyền. Sự nghiệp thơ văn của Cao để lại...
Top