• Nội quy của diễn đàn:

con tre

  1. vunhan209

    Đứa con hiếu thảo

    ĐỨA CON HIẾU THẢO Xóm nghèo này, ai cũng biết thằng Trung con của bà Hai mù.Bà Hai đã ở vào tuổi 60, lại bị mù lòa.Còn thằng Trung độ khoảng 13, 14 tuồi gì đó, mà nó phải lo liệu mọi việc trong gia đình, nên coi nó già trước tuổi. Bà con nói già vậy là để khen nó giỏi giang,còn nhỏ mà biết lo...
  2. Butchi

    “Con cảm thấy rất khó có thể làm được, bởi vì con mới chỉ là một đứa trẻ!”

    “Con cảm thấy rất khó có thể làm được, bởi vì con mới chỉ là một đứa trẻ!” Đối xử một cách bình đẳng chính là bồi đắp các giá trị tinh thần và làm cho trẻ cảm thấy có trách nhiệm 1. Thực nghiệm một phương pháp dạy trẻ Hãy để chúng tôi đặt ra một tình huống thực nghiệm giả tưởng có liên quan...
Top