• Nội quy của diễn đàn:

đạo đức

  1. rubi_mos2002

    Con người đạo đức hơn vào buổi sáng

    Rất nhiều hành vi xấu xảy ra vào buổi tối. Uống quá nhiều rượu, ăn quá nhiều, đánh nhau… Nhưng nguyên nhân có phải vì hầu hết mọi người làm việc vào ban ngày? Có phải sự tự kiểm soát của con người bị suy giảm bởi những sự kiện hằng ngày, và đến buổi tối, con người trở nên ít đạo đức hơn...
Top