• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

đức phật

  1. P

    Hỏi Trói buộc từ đâu ?

    Khi công tử A -Nậu- Lầu -Đà thưa với thân mẫu là cậu muốn xuất gia thì bà mẹ không ngạc nhiên nhưng rất lo lắng và buồn khổ. Không ngạc nhiên vì bà biết lâu nay hai người con trai của bà rất siêng năng tìm đến nơi Đức Phật thuyết pháp khi Ngài cùng tăng đoàn dừng chân tại thị trấn nơi họ cư ngụ...
  2. P

    Hỏi Tại sao Phật lại nói Yêu và không được yêu đều khổ như nhau?

    Con người đứng trước tình yêu tựa như cành cây nhỏ khô dễ gãy trước cơn bão tố. Những nhánh cây nhanh chóng bị gió cuốn đi thậm chí không để lại bất kỳ dấu tích nào. Đức Phật từng ví ái dục như hầm lửa. Kẻ bị ái dục xiềng xích tựa như voi dữ bị thuần phục vậy, mất cả tự do. Thế nhưng người ta...
Top