• Nội quy của diễn đàn:

deo cay giua duong

  1. evan_pt

    Chuyển thể một truyện cười thành một bài thơ năm chữ

    CHUYỂN THỂ MỘT TRUYỆN CƯỜI THÀNH MỘT BÀI THƠ NĂM CHỮ Bài viết ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG Xưa có anh thợ mộc Chuyên nghề sửa, đẽo cày Mua về bao nhiêu gỗ Ắt phen này giàu to! Người qua rồi kẻ lại Thường ghé vào thăm anh Nhưng mỗi người mỗi ý Đẽo thế này mới nhanh?! Người cho phải đẽo cao Đẽo to cày...
Top