• Nội quy của diễn đàn:

định vị

  1. mobilesolution

    DV Tracking Manager hệ thống định vị , xác định vị trí trên bản đồ. Ứng dụng vào quản lý nhân viên v

    - Bạn đang có 1 đội ngũ nhân viên nhưng ko biết họ đang ở đâu giao hàng cho khách ra sao rồi. - Bạn muốn quản lý tối tưu hoá quá trình logistic nhằm giảm chi phí tăng tính cạnh tranh. - Bạn muốn xem lịch sử đi lại của bất kỳ nhân viên nào nhằm tính phí chi phí cho nhân viên. Chúng tôi gồm đội...
Top