• Nội quy của diễn đàn:

dua tre

  1. Butchi

    “Con cảm thấy rất khó có thể làm được, bởi vì con mới chỉ là một đứa trẻ!”

    “Con cảm thấy rất khó có thể làm được, bởi vì con mới chỉ là một đứa trẻ!” Đối xử một cách bình đẳng chính là bồi đắp các giá trị tinh thần và làm cho trẻ cảm thấy có trách nhiệm 1. Thực nghiệm một phương pháp dạy trẻ Hãy để chúng tôi đặt ra một tình huống thực nghiệm giả tưởng có liên quan...
Top