• Nội quy của diễn đàn:

hutech

  1. G

    HUTECH chính thức tuyển sinh ngành Marketing trình độ Đại học hệ chính quy

    Ngày 01 tháng 7 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định số 2237/QĐ-BGDĐT cho phép trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy ngành Marketing, mã ngành: D340115.Theo đó, khoa Quản trị kinh doanh của HUTECH được giao nhiệm vụ đào tạo ngành...
Top