• Nội quy của diễn đàn:

phổ nhạc

  1. Thandieu2

    Tuyển tập những bài thơ phổ nhạc [PDF]

    TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI THƠ PHỔ NHẠC 1. Thành phố tình yêu và nỗi nhớ 2. Sợi nhớ sợi thương 3. Năm năm rồi không gặp 4. Tia nắng hạt mưa 5. Người hàng xóm. .... [PDF]http://server1.butnghien.com/files/4/XA_HOI/tuyen_tap_nhung_bai_tho_pho_nhac.pdf Nguồn: Ebooks... TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI THƠ PHỔ NHẠC...
Top