• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

phát triển doanh nghiệp

  1. Hide Nguyễn

    Du mục kỹ thuật số

    Du mục kỹ thuật số là gì? Những du mục kỹ thuật số, còn được gọi là những du mục toàn cầu, là những người có địa điểm làm việc độc lập và sử dụng công nghệ để làm việc. Những du mục kỹ thuật số thường di chuyển đến các quốc gia khác nhau trên thế giới và làm việc từ xa. Điều hoàn toàn có thể ở...
Top