• Nội quy của diễn đàn:

quan truong

  1. Phong Cầm

    Theo dấu chân thánh thơ Cao Bá Quát

    THEO DẤU CHÂN THÁNH THƠ CAO BÁ QUÁT Vũ Bình Lục Cao Bá Quát (1808-1855) xuất thân trong một gia đình có truyền thống thi thư. Tài hay chữ, vào loại bậc nhất đương thời, được tôn vinh là “thi thánh”, hiển nhiên không phải là ngoa truyền. Sự nghiệp thơ văn của Cao để lại...
Top