• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

quyền tác giả

  1. ButNghien 18

    Thích Cuộc thi viết "Mùa Hè của tôi" 2017

    Mến chào các Anh Chị thành viên diễn đàn Bút Nghiên Thay mạt BQT diễn đàn xin được công bố cuộc thi "Mùa hè của tôi" năm 2017 như sau: "Mùa Hè Của Tôi" là cuộc thi viết về không gian mùa hè, tuổi trẻ được Diễn đàn Bút Nghiên - ButNghien.Com tổ chức để các bạn có thể viết về những dự định, khát...
  2. ngocvinh188

    Hỏi Quyền tác giả được hiểu như thế nào? Vì sao phải đăng ký bản quyền tác giả

    Quyền tác giả có nghĩa là được pháp luật, xã hội, quần chúng….công nhận cho cá nhân, tập thể, tổ chức đối với một tác phẩm văn học, khoa học, phần mềm, … do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Các tác phẩm đó phải là sản phẩm trí óc của tác giả mà không đơn thuẩn là sự sao chép từ nguồn đã biết. Vậy...
Top