• Nội quy của diễn đàn:

thống lĩnh

  1. B

    Giai thoại về Hoàng đế Alex (Alexandria - xứ Macxedonia)

    1. Chinh phục cả thế giới Chuyện kể rằng: vào ngày Alexander Đại đế trở thành người chinh phục được cả thế giới, ông đã đóng cửa phòng ngồi khóc. Nhưng tướng lĩnh của ông rất lấy làm lo lắng. Điều gì đã xảy ra? Họ chưa từng thấy ông khóc bao giờ, ông đâu phải là người như vậy. Họ đã sát cánh...
Top