• Nội quy của diễn đàn:

triet li

  1. Phong Cầm

    " Mẹ và quả" của Nguyễn Khoa Điềm

    Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm MẸ VÀ QUẢ Nguyễn Khoa Điềm Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng Những mùa quả lặn rồi lại mọc Như mặt trời, khi như mặt trăng Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên Còn những bí bầu thì lớn xuống Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn Rỏ xuống lòng thầm...
Top