• Nội quy của diễn đàn:

viec phan tich

  1. Phong Cầm

    Những mối quan hệ hệ thống của ngôn ngữ về việc phân tích ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm văn học t

    Những mối quan hệ hệ thống của ngôn ngữ về việc phân tích ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm văn học trong giảng dạy Tiếng Việt và văn học - Bùi Minh Toán - 1, Ngôn ngữ là một hệ thống. Đó là một luận đề mang tính chân lí hiển nhiên . Có tổ chức thành một hệ thống thì ngôn ngữ mới thực hiện...
Top