• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Đàm Phán Kinh Doanh

THUONG LUONG - DAM PHAN: Kiến thức về thương lượng, đàm phán trong kinh doanh và trong cuộc sống. - Trang 1
Top