GIÁO ÁN THPT

Khu vực trao đổi, post bài, chia sẻ giáo án lịch sử, giao an lich su - Trang 1

Thảo luận về GIÁO ÁN THPT tại Butnghien.com

Giáo án Toán THPT

Nơi post bài, chia sẻ Giáo án toán học 12, giáo án toán học lớp 12.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Giáo án Vật lý THPT

Box giao lưu, chia sẻ Giáo án Vật lí 12, giáo án vật lý lớp 12.
Chủ đề
93
Bài viết
117
Chủ đề
93
Bài viết
117

Giáo án Hóa học THPT

Dành cho giáo viên trao đổi Giáo án môn Hóa lớp THPT
Chủ đề
81
Bài viết
131
Chủ đề
81
Bài viết
131

Giáo án Sinh học THPT

Nơi chia sẻ Giáo án Sinh học THPT
Chủ đề
110
Bài viết
126
Chủ đề
110
Bài viết
126

Giáo án Ngữ văn THPT

Khu vực dành cho Giáo án văn học THPT
Chủ đề
69
Bài viết
96
Chủ đề
69
Bài viết
96

Giáo án Lịch sử THPT

Khu vực dành riêng cho giáo viên Giáo án lịch sử 12, giáo án lịch sử lớp 12.
Chủ đề
60
Bài viết
78
Chủ đề
60
Bài viết
78

Giáo án Địa lí THPT

Nơi trao đổi, chia sẻ Giáo án địa lý THPT
Chủ đề
82
Bài viết
111
Chủ đề
82
Bài viết
111

Giáo án Tiếng Anh THPT

Giáo án tiếng Anh lớp 12, giao an tieng anh 12.
Chủ đề
51
Bài viết
68
Chủ đề
51
Bài viết
68
Top