H

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • 2 bạn,cho tớ hỏi thứ tự nhiệt độ sôi các chất đk ko
    theo cùng khối lượng và cùng cacsbon nha.cái này tớ hay quên bạn giúp tớ nha
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top