tungkute

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • giải hộ e vs ạ,e đag cần gâp lắm ý
    tìm số nhỏ nhất có chữ số đầu tiên là 4 biết rằng nếu chuyển số 4 đó sang vị trí hàng đơn vị thì được một số mới kém số đã cho 4 lần
    Hello.ban cho to hoi,ban nghi den thoi diem bay gio nen lam de hoa hay lam cac chuyen de hoa.to hoc hoa cung binh thuong,may lan thi thu cung chi dk 6 nen bay gio to dang lam theo chuyen de,nhung ko biet the nao nua.ban giup to nha.to thay hoa cung kho ghe,toan su dung meo thoi.
    ;
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top