• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Sinh Viên | Kết Nối Học Tập & Tạo Lập Tương Lai - Diễn đàn Bút Nghiên

Nguyễn Ngọc Bảo Ân
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
vì kén quá chứ sao....
T
Trần Thị Thi Trúc
ko phải kén đâu
bởi mấy đứa e quan toàn là: 1. xí zai, 2. học ko giỏi, 3. pê đê
e pó tay
Top