• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Sinh Viên | Kết Nối Học Tập & Tạo Lập Tương Lai - Diễn đàn Bút Nghiên

Nguyễn Ngọc Bảo Ân
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
ừm....cj kũg z....cj e mk....
T
Trần Thị Thi Trúc
cị đau caj j mak bảo là 'cũng z'...
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
tkế e đau j đau tim hay đau ruột thưà ....?????kakakaka........tkì cj đau lòng thôi.....nghĩ e kũng z nên nói''cũng z'''àk
T
Trần Thị Thi Trúc
e đau 'chym' :))
Top