• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Sinh Viên | Kết Nối Học Tập & Tạo Lập Tương Lai - Diễn đàn Bút Nghiên

T
Trần Thị Thi Trúc
Hết pùn zồi, nhưng ko có ĐT chụp hình.
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
Èo...kiếm đu cưng
T
Trần Thị Thi Trúc
từ từ đã nào! để e kiu kon pn gửi hình qua đã... caj j cx phải từ từ
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
oke chị rưả avatar rồi đó đợi e hoy....
Top