• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Sinh Viên | Kết Nối Học Tập & Tạo Lập Tương Lai - Diễn đàn Bút Nghiên

T
Trần Thị Thi Trúc
đa tạ... đa tạ... chị cũng kém em đâu mak
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
chị thua em rồi....già rồi....^^
T
Trần Thị Thi Trúc
ko dám âu, ai cx ns rằng e ns chiện y như ngừi lớn ak
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
Nguyễn Ngọc Bảo Ân
ừ ừ....ai nói là em nc trẻ con đâu chỉ nói em nhìntrẻ còn cj già thôi mừ.....
Top