• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

nghiệp vụ xuất nhập khẩu

  1. H

    Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

    - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (tên viết tắt CED) trực thuộc Viện Nghiên Cứu Châu Á là trung tâm chuyên đào tạo nâng cao và chuyên sâu các ngành khoa học kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là trang bị kiến thức khoa học hiện đại và kinh nghiệm thực tế, giúp người học thành công trong bối...
Top