138 LINKING VERBS (LIÊN ĐỘNG TỪ) TRONG TIẾNG ANH

Đề tài 138 LINKING VERBS (LIÊN ĐỘNG TỪ) TRONG TIẾNG ANH trong chuyên mục TIẾNG ANH tại Butnghien.com.

hiennguyen99

Thành Viên
STARTING YOUR OPINIONBẮT ĐẦU Ý KIẾN CỦA BẠN
1. In my opinionTheo ý kiến của tôi
2. According to me,Theo tôi,
3. In my viewTrong quan điểm của tôi
4. To me,Đối với tôi,
5. From my point of view, I thinkTừ quan điểm của tôi, tôi nghĩ
6. It seems to me thatCó vẻ như tôi là vậy
7. I believe thatTôi tin rằng
8. From my perspectiveTừ quan điểm của tôi
9. To my way of thinking: Theo cách suy nghĩ của tôi
10. It appears thatCó vẻ như vậy
11 I supposeTôi cho rằng
12. I realizeTôi nhận ra
13. I understandTôi hiểu
14. I imagineTôi tưởng tượng
15. I feelTôi cảm thấy
GIVING EXAMPLESĐƯA RA VÍ DỤ
1. For exampleVí dụ
2. For instanceChẳng hạn
3. such asChẳng hạn như
4. In other words,Nói cách khác,
5. asNhư
6. likeGiống như
7. that isĐó là
8. namelyCụ thể là
9. To illustrateĐể minh họa
10. To paraphraseĐể diễn giải
COMPARINGSO SÁNH
1. Similar toTương tự
2. As…asNhư... như
3. in commonĐiểm chung
4. alsoCũng được
5. Either…orHoặc là... hay
8. In the same way,Trong cùng một cách,
9. Neither…norCả hai cũng không
10. At the same timeCùng lúc
11. Just asCũng như
12. resembleGiống nhau
CONTRASTINGTƯƠNG PHẢN
1. HoweverTuy nhiên
2. ButNhưng
3. On the contrarYVề sự tương phản
4. On the other hand,Mặt khác,
5. Differ fromKhác với
6. NeverthelessTuy nhiên
7. AlthoughMặc dù
8. ThoughMặc dù
9. OtherwiseNếu không
10. InsteadThay vào đó
11. AlternativelyCách khác
12. Even thoughMặc dù
GENRALIZINGTỔNG QUÁT
1. Generally1. Nói chung
2. Generally speaking,2. Nói chung,
3. Overall3. Nhìn chung
4. On the whole4. Trên toàn bộ
5. In general5. Nói chung
6. By and large,6. Chủ yếu là
7. It seems to me that7. Dường như với tôi rằng
8. I believe8. Tôi tin
9. All in all9. Tất cả trong tất cả
10. Basically10. Về cơ bản
11. Essentially11. Về cơ bản
12. As a rule12. Theo quy định
13. All things considered13. Tất cả những điều được xem xét
14. For the most part14. Phần lớn
EXPRESSING CERTAINTYTHỂ HIỆN SỰ CHẮC CHẮN
1. Certainly1. Chắc chắn
2. Undoubtedly2. Không nghi ngờ gì nữa
3. Doubtless3. Nghi ngờ
4. No doubt4. Không còn nghi ngờ gì nữa
5. Definitely5. Chắc chắn
6. Of course6. Tất nhiên rồi
EXPRESSING PARTIAL AGREEMENT
1. More or less1. Nhiều hay ít
2. To some extent2. Ở một mức độ nào đó
3. Up to a point3. Lên đến một điểm
4. Almost4. Hầu như
5. In a way5. Theo một cách nào đó
6. So to speak6. Để nói
SHOWING CAUSEĐƯA RA NGUYÊN NHÂN
1. Due to1. Do
2. Because2. Bởi vì
3. Because of3. Vì
4. Owing to4. Sở hữu
SHOWING EFFECTĐƯA RA KẾT QUẢ
1. Therefore1. Do đó
2. As a result,2. Kết quả là,
3. Consequently3. Do đó
4. For this reason,4. Vì lý do này,
5. Thus5. Như vậy
6. So6. Vậy
7. thereby7. qua đó
8. Eventually,8. Cuối cùng,
9. Hence9. Do đó
10. The reason why10. Lý do tại sao
MAKING TIMEĐƯA RA THỜI GIAN
1. First1. Đầu tiên
2. Last2. Lần cuối
3. Second3. Thứ hai
4. Lastly,4. Cuối cùng,
5. Third5. Thứ ba
6. Then6. Sau đó
7. Firstly7. Thứ nhất
8. First of all8. Trước hết
9. Secondly9. Thứ hai
10. Before10. Trước
11. Thirdly11. Thứ ba
12. After12. Sau
13. During13. Trong thời gian
14. While14. Trong khi
15. To begin with15. Để bắt đầu với
16. At the same time16. Đồng thời
17. Simultaneously17. Đồng thời
18. After this / that18. Sau này / đó
19. Since19. Kể từ khi
20. Meanwhile20. Trong khi đó
21. Afterwards21. Sau đó
22. Following this22. Theo dõi điều này
23. When23. Khi nào
24. As soon as24. Ngay khi
ADDING INFORMATIONTHÊM THÔNG TIN
1. Furthermore1. Hơn nữa
2. In addition2. Ngoài ra
3. Also3. Ngoài ra
4. And4. Và
5. Moreover5. Hơn nữa
6. Similarly6. Tương tự
7. Likewise7. Tương tự như vậy
8. As well as8. Cũng như
9. Besides9. Bên cạnh đó
10. Too10. Quá
11. Even11. Thậm chí
12. What’s more12. Những gì nhiều hơn nữa
EXPRESSING CONDITIONĐIỀU KIỆN TUYỆT VỜI
1. If1. Nếu
2. Whether2. Liệu
3. In case3. Trong trường hợp
4. Unless4. Trừ khi
5. Provided that5. Miễn là
6. So that6. Vậy đó
7. Concluding7. Kết luận
8. To summarize8. Tóm tắt
9. In conclusion9. Tóm lại
10. Lastly10. Cuối cùng
11. Finally11. Cuối cùng
12. To conclude with12. Để kết luận với
13. In short13. Tóm lạ
 

Bài Trước

Lợi ích của việc học tiếng anh cao cấp?

Bài Tiếp

Những điều thú vị về tiếng Anh

hiennguyen99

Thành Viên
Không giống như động từ hành động (Action verbs), Linking verbs được gọi là động từ nối hay liên động từ có tác dụng chỉ ra mối quan hệ giữa chủ ngữ và vị ngữ trong câu chứ không thể hiện hành động. Vị ngữ trong câu được mô tả có thể là tính từ hoặc danh từ khác.
 
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Mừng ngày 20/11 ♡♡♡☆☆
  2. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Chủ đề HOT

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
63,005
Bài viết
165,373
Thành viên
312,862
Thành viên mới nhất
sondang
Top