• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Bài tập hay và khó về công thức kinh nghiệm

Đề tài Bài tập hay và khó về công thức kinh nghiệm trong chuyên mục Hỏi đáp Hóa tại Butnghien.com.

bambeboo

Thành Viên
#1
[h=5]1)Cho luồng khí CO đi qua ống sứ chứa 0,12 mol hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3 nung nóng phản ứng tạo ra 0,138 mol CO2 . hõn hợp chất rắn còn lại trong ống nặng 14,352 gam gồm 4 chất . Hòa tan hết hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ) . Tính giá trị của V
2) Cho luông khí CO đi qua ống sứ chứa 5,8 gam FexOy nung nóng trong một thời gian thu được hỗn hợp khí X và chất rắn Y . CHo Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dung dịch Z và 0,784 lít khí NO ( sp khử duy nhất ) cô cạn dung dịch Z được 18,15 gam muối khan . Hòa tan Y bằng HCL dư thấy có 0,672 lít khí ( đktc ) . tính phần trăm khối lượng sắt trong Y
3) Cho luồng khí Co đi qua ống sứ đựng 30,4 gam hỗn hợp X gồm Fe203 và FeO nung nóng trong một thời gian thu dduwwocj hỗn hợp chất rắn Y . Hòa tan hết trong HNO3 vừa đủ được dung dịch Z đến phản ứng hòa toàn thấy khối lượng thanh đồng giảm 12,8 gam . tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X ?
4) Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí Co và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 7,5 qua một ống sứ đựng 16,8 hỗn hợp 3 oxit : CuO , Fe3O4 . Al2O3 , nung nóng . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi có tỉ khối so với H2 là 15,5 dẫn hỗn hợp khí này qua dd Ca(OH)2 dư đc 5 gam kết tủa . Tính thể tích V và khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ?[/h]
 

cacodemon1812

Thành Viên
#2
1)Cho luồng khí CO đi qua ống sứ chứa 0,12 mol hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3 nung nóng phản ứng tạo ra 0,138 mol CO2 . hõn hợp chất rắn còn lại trong ống nặng 14,352 gam gồm 4 chất . Hòa tan hết hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ) . Tính giá trị của V
Gọi số mol của \[FeO\] và\[ Fe_2O_3\] lần lượt là a và b
\[nCO_2 = 0.138 mol => \]n O của oxit phản ứng\[ = nCO_2 = 0.138 mol\]
=> mO = 0.138*16 = 2.208 gam
=> khối lượng oxit ban đầu = khối lượng chất rắn còn lai + m O đã phản ứng = 14.532 + 2.208 = 16.74 g

Tổng số mol hh oxit = 0.12 mol => a + b = 0.12 mol
Khối lượng oxit = 16.74 => 72a + 180b = 16.74
=> a = 0.045 mol; b = 0.075 mol
Khi hòa tan hỗn hợp vào \[HNO_3\] thì số e mà hh cho = ne FeO ban đầu + 2*nO đã phản ứng với CO = 0.045 + 2*0.138
=> n e cho = 0.321 mol => nNO = 1/3 ne cho = 0.107 mol
=> V = 2.3968 l
 
Shoutbox
  1. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
    Shoutbox has been pruned!

Latest profile posts

Keto Fit UK Review
Keto Fit to lose weight and keep it off using low- excess fat high-carbohydrate diet plans. This renewed curiosity in the utilization of low-carb meal plans was partly therefore of several small-scale analyses which commenced suggesting that low-carbohydrate meal plans could Keto Fit https://www.supplementwarriors.com/keto-fit-uk/
songngu wrote on sinnj_bơ's profile.
Xin chào!
Lâu quá rồi không thấy các bạn
ButNghien wrote on thangdohoi23's profile.
Xin chào! :)

Forum statistics

Chủ đề
62,099
Bài viết
164,786
Thành viên
312,117
Thành viên mới nhất
Kim Taehyung-V
Top