Bài tập Sinh học 10 về nhiễm sắc thể

Đề tài Bài tập Sinh học 10 về nhiễm sắc thể trong chuyên mục Sinh học 10 tại Butnghien.com.

BútTre

Thành Viên
BÀI TẬP SINH HỌC 10

Thầy giáo có cho BTre 2 bài tập sinh học, khó quá nên BTre nhờ mọi người giải đáp hộ. "Nếu có thể" thì hãy giải đáp 1 cách dễ hiểu nhất với trình độ học sinh lớp 10 nha!

1. Cho 2 NST có hình dạng và kích thước giống nhau. Xác định điều kiện để chúng là:

a. NST kép
b. Cặp NST đồng dạng
c. NST cùng nguồn

2. Nêu đặc điểm về hình dạng có thể có của:

a. Hai NST đơn cùng nguồn
b. Hai NST đơn khác nguồn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Acid nucleic

Bài Tiếp

Công thức Nguyên Phân - Giảm phân [ Chính xác]

Book

Thành Viên
Đây thử xem

Thầy giáo có cho BTre 2 bài tập sinh học, khó quá nên BTre nhờ mọi người giải đáp hộ. "Nếu có thể" thì hãy giải đáp 1 cách dễ hiểu nhất với trình độ học sinh lớp 10 nha!

1. Cho 2 NST có hình dạng và kích thước giống nhau. Xác định điều kiện để chúng là:
a. NST kép
b. Cặp NST đồng dạng
c. NST cùng nguồn
2. Nêu đặc điểm về hình dạng có thể có của:
a. Hai NST đơn cùng nguồn
b. Hai NST đơn khác nguồn
NST đơn chỉ gồm 1 sợi ADN kép(2 mạch)
NST kép gồm 2 crômatit giống nhau và đính ở tâm động. NST kép hình thành do NST đơn tự nhân đôi.
Cặp NST tương đồng gồm 2 NST giống nhau về hình dạng, cấu trúc và trật tự gene trên NST. 1 NST có nguồn gốc từ giao tử của bố, 1 NST có nguồn gốc từ giao tử của mẹ.

Cặp NST tương đồng đơn sau nhân đôi tạo thành cặp tương đồng kép.
Trên NST kép có 2 crômatit giống hệt nhau. NMSTđơn người ta không gọi là crômatit.

NST đơn chỉ gồm 1 sợi ADN kép(2 mạch)
NST kép gồm 2 crômatit giống nhau và đính ở tâm động. NST kép hình thành do NST đơn tự nhân đôi.
Cặp NST tương đồng gồm 2 NST giống nhau về hình dạng, cấu trúc và trật tự gene trên NST. 1 NST có nguồn gốc từ giao tử của bố, 1 NST có nguồn gốc từ giao tử của mẹ.

Thể kèm thực hay vệ tinh (satellite chromosome) chất là một phần chromosome nằm ở đầu mút tạo thành bởi eo thắt thứ cấp. Chức năng của nó chưa rõ: người ta cho rằng nó liên quan đến sự hình thành nhân sau phân chia hay chứa các enzyme liên quan đến sự tạo thành ribosomal RNA.

Chú thích: vệ tinh - satellite (S), eo thắt thứ cấp - secondary constriction (SC), tâm động - centromere (C), sợi vô sắc - spindle fiber (SF), NST - chromonemata (CM).

Giảm phân I (Meiosis I) mới có sự nhân đôi NST và phân chia có giảm nhiễm: từ một tế bào lưỡng bội 2n thành hai tế bào đơn bội (n) kép (tức có số NST giảm đi một nửa). Giảm phân II thực chất chỉ là quá trình phân chia kiểu nguyên phân: từ 2 tế bào đơn bội kép thành 4 tế bào đơn bội (NST không nhân đôi nữa).

:hell_boy:
 
Top