C ứứứứứứuuuuuu

Đề tài C ứứứứứứuuuuuu trong chuyên mục Hóa Học tại Butnghien.com.

Ngân Giang

Thành Viên
Cho 8,3 g hh A gồm 3 kim loại Cu, Al, Mg tác dụng vừa đủ với dd h2so4 20%. Sau phản ứng còn chất B không tan và thu được 5,6 lít khí Đktc. Hòa tan hoàn toàn B trong h2so4 đặc nóng dư thu được 1,12 lít khí SO2 đktc.
a) tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hh?
b) tính khối lượng dd h2so4 20% đã dùng?
 

Bài Trước

HOÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bài Tiếp

Al2O3 có tác dụng với H2 ko?

Pe_cun

Thành Viên
Em tìm đc 1 cách :
Gọi nAl=a mol
nMg=b mol
nH2=0.25mol
nSo2=0.05mol
2Al + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 +3H2
a(mol) -----> 3/2a(mol)
Mg + H2SO4 -----> MgSO4 + H2
b(mol) -------> b(mol)
Cu + 2H2SO4đ,n,dư -----> CuSO + SO2+ 2H2O
0.05 <---------- 0.05
m hỗn hợp=8.3g ------>27a+24b+64.0.05=8.3
<------>27a+24b=5.1
3/2a + b=0.25
giải hệ được a=0.1 b=0.1
%mAl=(0,1.27.100)/8.3=32.53%
%mMg=(0,1.24.100)/8.3=28.92%
%mCu=100-32.53-28.92=38.55%
nH2SO4=3/2a+b=0.25mol
-----> mdd=(mH2SO4.100)/C%=(0.25.98.100)/20=122...
 
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Việt Nam - Sing 19h. Việt Nam vô địch nhé!
  2. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,761
Bài viết
165,086
Thành viên
312,885
Thành viên mới nhất
trần vũ bình thanh
Top