Đề tài Các nước châu Á- sử 9 trong chuyên mục Lịch sử 9 tại Butnghien.com.

Trang Dimple

Moderator
Châu Á với diện tích rộng lớn và đông dân nhất thế giới. Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, Châu Á có nhiều biến đổi sâu sắc, trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, các dân tộc Châu Á đã giành được độc lập. Từ đó đến nay các nước đang ra sức củng cố độc lập, phát triển kinh tế, xã hội. Hai nước lớn nhất Châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, vị thế của các nước này ngày càng lớn mạnh…

Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .

I . TÌNH HÌNH CHUNG :

+ Sau chiến tranh thế giới thứ hai hầu hết các nước Châu Á đã giành độc lập .

+ Nửa sau thế kỷ XX : không ổn định do chiến tranh xâm lược của đế quốc ( ĐNÁ và Tây Á ).

+ Sau chiến tranh lạnh (1989) xảy ra xung đột biên giới , phong trào ky khai , khủng bố .

*Thành tựu :tăng trưởng nhanh về kinh tế như
Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung Quốc , Xingapo, An Độ.Nên thế kỷ XXI là thế kỷ của Châu Á.

*Ấn Độ :để phát triển kinh tế xã hội Ấn Độ thực hiện kế hoạch dài hạn, đạt nhiều thành tựu :

+Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp đã tự túc được lương thực .

+Các sản phẩm công nghiệp là dệt, thép, máy móc , thiết bị giao thông

+Công nghệ thông tin , viễn thông phát triển mạnh .

+Ấn độ đang cố gắng vươn lên thành cường quốc công nghệ phần mềm và vũ trụ

II.TRUNG QUỐC :

1. Sự ra đời của CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA .

Cuộc nội chiến từ 1946-1949 giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc ,kết quả : 1-10-1949 Cộng Hòa Nhân DânTrung Hoa ra đời

Ý nghĩa :

+ Kết thúc sự nô dịch của đế quốc và phong kiến .

+ Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên CNXH.

+ Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ âu sang Á .

+ Ành hưởng đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc thế giới .

Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước
Công Hòa nhân dân Trung Hoa ngày 1-10-1949 tại Quảng Trường Thiên An Môn

2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới 1949-1959 :

*Nhiệm vụ: đưa đất nước thoát nghèo, công nghiệp hóa và phát triển đất nước .

Năm 1950 , Trung Quốc khôi phục kinh tế , cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp; cải taọ công thương ghiệp tư bản tư doanh và tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ; tiến hành cách mạng văn hóa tư tưởng

+1949-1952 hòan thành khôi phục kinh tế .

+1953-1957 thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất với những thành tựu đáng kể .

+Chính sách đối ngoại tích cực .Địa vị quốc tế của Trung Quốc được nâng lên một bước

* Đối ngoại :1949-1950:

+ Ký Hiệp ước hữu nghị Liên minh và tương trợ Xô -Trung 1950.

+ Giúp nhân dân Triều Tiên chống Mỹ .

+ Ủng hộ Việt Nam , các nước Á, Phi , Mỹ La Tinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

3.Đất nước trong thời kỳ biến động –1959-1978-

+ Kinh tế :1958 “Ba ngọn cờ hồng” ,phong trào “Đại nhảy vọt”phát động toàn dân làm gang thép để đưa sản lượng gang thép lên cao .

-Đường lối Ba ngọn cờ hồng :nhiều , nhanh ,tốt , rẻ .

-Đại nhảy vọt.

-Thành lập công xã nhân dân

Hậu quả : hàng chục người chết đói , nhà máy đóng cửa , đời sống nhân dân điêu đứng , .

+ Chính trị : “Đại cách mạng văn hóa vô sản” ( 5-1966-->1968) để lại nhiều hậu quả đau thương , hỗn lọan , tàn phá kinh tế .

4.Công cuộc cải cách mở cửa từ 1978 đến nay :

+ 12-1978 TQ đề ra đường lối đổi mới , xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm ; thực hiện cải cách và mở cửa nhăm hiện đại hóa đất nước

+Đạt nhiều thành tựu to lớn nhất là về kinh tế: tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 9,6 %; tổng giá trị nhập khẩu năm 1997 tăng 15 lần so với năm 1978, đời sống ngày càng nâng cao.

* Ý nghĩa : kinh tế phát triển nhanh; chính trị xã hội ổn định ; địa vị được nâng cao trên trường quốc tế ; tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc.

+ Đối ngoại : củng cố địa vị quốc tế ; bình thường hóa quan hệ với Liên Xô , Mông Cổ , Việt Nam và In đô nê xia ….; thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông( 7-1997) và Ma Cao ( 1999).

Bài viết trên đã khái quát kiến thức Sử 9- Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á . Bút nghiên chúc các em học tập tốt. Hãy chia sẻ để cùng học tốt nhé.
 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa- Sử 9

Bài Tiếp

Các nước Đông Nam Á-Lịch Sử 9

keobi

Moderator
1. Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách , mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay?
Những thành tựu của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay là:

- Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế- xã hội của đất nước. Đường lối mới chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa đất nước Trung Quốc trỏ thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

Sau hơn 20 năm cải cách, mở cửa (1979- 2000), nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%, đạt giá trị 8.740,4 tỉ nhân dân tệ ( đơn vị tiền tệ của Trung Quốc), đứng hang thứ 7 trên thế giới. Với chính sách mở cửa, tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 lên tới 325,06 tỉ USD. Cũng tính đến năm 1997. có 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc và đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 521 tỉ USD. Đời sống nhân dân được tăng cao rõ rệt: từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đã tăng từ 133,6 lên 2090,1 nhân dân tệ; ở thành phố, từ 343,4 lên 5106,3 nhân dân tệ.

- Lĩnh vực đối ngoại, Trung Quốc đã thu được nhiều kết quả, góp phần củng cố địa vị đất nước trên trường quốc tế.
Từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, Trung Quốc đã lần lượt bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam…, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với hầu hết các nước trên thế giới. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền với Hồng Công (7-1997) và Ma Cao (12-1999). Đó là những sự khác biệt có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Trung Quốc.

2. Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỷ XXI?

Ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỷ XXI là:
Dư luận thế giới đánh giá cao sự phát triển của Trung Quốc trong hơn 20 năm qua.
- Kinh tế Trung Quốc phát triển rất nhanh.
- Tình hình chính trị - xã hội Trung Quốc đang ổn định.
- Điạ vị trên trường quốc tế của Trung Quốc được nâng cao.
- Tạo điều kiện cho sự hội nhập của của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước trên thế giới và ngược lại, sự hội nhậpcủa nền kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thương mại của thế giới đối với thị trường rộng lớn đày tiềm năng như Trung Quốc.
 

Hanamizuki

Thành Viên

Các nước Châu Á câu hỏi và bài tập sách giáo khoa
(trang 15 sgk Lịch Sử 9):
Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945?

Trả lời:
 • Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ. Đến những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành độc lập.
 • Gần suốt nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á không ổn định, bởi các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á.
 • Sau “chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á đã xảy ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ, hoặc các phong trào li khai với những hành động khủng bố tệ hại.
 • Nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sin-ga-po, Thái Lan…
(trang 16 sgk Lịch Sử 9): Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa?

Trả lời:
 • Với thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1949 đã kết thúc 100 năm bị đế quốc, phong kiến, tư sản mại bản nô dịch thống trị và mở ra một kỉ nguyên mới: Kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội trong lịch sử Trung Quốc.
 • Tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
 • Có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong tròa giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.
(trang 18 sgk Lịch Sử 9): Hãy trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) của nhân dân Trung Quốc?

Trả lời:
 • Từ năm 1953, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên (1953 - 1957). Nhờ sự lao động quên mình của nhân dân và những giúp đỡ to lớn của Liên Xô, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. Bộ mặt đất nước Trung Quốc thay đổi rõ rệt.
 • Trong 5 năm, 246 công trình đã được xây dựng và đưa vào sản xuất sản lượng công nghiệp tăng 140%, sản lượng nông nghiệp tăng 25% so với năm 1952.
 • Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hoà bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. Địa vị quốc tế của Trung Quốc được khẳng định vững chắc.
(trang 18 sgk Lịch Sử 9): Hãy nêu hậu quả của đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này?

Trả lời:
 • Nền kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.
 • Cuộc “Đại cách mạng văn hoá vô sản” đã gây nên tình trạng hỗn loạn trong cả nước và để lại những thảm họa nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của đất nước và người dân Trung Quốc.
Câu 1 (trang 20 sgk Sử 9): Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay?

Lời giải:
 • Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trung bình hàng năm tăng 9,8% đạt giá trị 1974,8 tỉ nhân dân tệ, đứng hàng thứ 7 thế giới.
 • Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 là 325,06 tỉ USD. Cũng tính đến năm 1997, các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 521 tỉ USD và 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc.
 • Từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhập bình quân tính theo đầu người ở nông thôn tăng từ 133,6 lên 1090,1 nhân dân tệ, ở thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ.
Câu 2 (trang 20 sgk Sử 9): Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI?

Lời giải:
 • Kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh.
 • Tình hình chính trị xã hội Trung Quốc đang ổn định.
 • Địa vị trên trường quốc tế của Trung Quốc được nâng cao.
 • Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước trên thế giới và ngược lại, sự hội nhập của nền kinh tế, văn hóa, khoa học – kĩ thuật, thương mại của thế giới đối với thị trường rộng lớn đầy tiềm năng như Trung Quốc.
 

Hanamizuki

Thành Viên
Bài tập 1 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Châu Á đều chịu sự bóc lột, nô dịch nặng nề của các nước đế quốc thực dân, ngoại trừ

A. Nhật Bản

B. Trung Quốc

C. Ấn Độ

D. Triều Tiên

Câu 2. Phần lớn các nước Châu Á đã giành được độc lập trong thời gian

A. Chiến tranh thế giới thứ hai

B. Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai

C. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối những năm 50 của thế kỉ XX

D. Những năm 50 của thế kỉ XX

Câu 3. Nước duy nhất ở Châu Á được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới (G7) là

A. Hàn Quốc

B. Trung Quốc

C. Nhật Bản

D. Xin-ga-po

Câu 4. Các nước ở Châu Á được coi là "con rồng" kinh tế - nước công nghiệp mới (NICs) là

A. Hàn Quốc, Trung Quốc

B. Đài Loan, Hông Công

C. Hàn Quốc, Xin-ga-po

D. Trung Quốc, Ấn Độ

Câu 5. Đường lối đối ngoại của Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1959 là

A. Trung lập, không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào

B. Hoà bình, hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc

C. Hoà bình, không liên kết

D. Hợp tác chặt chẽ với Liên Xô và Mĩ

Câu 6. Trọng tâm của công cuộc xây dựng CNXH đặc sắc ở Trung Quốc là

A. xây dựng kinh tế, thực hiện cải cách - mở cửa

B. cải tổ về chính trị - tư tưởng

C. xây dựng kinh tế - cải tổ về chính trị

D. xây dựng nền kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng đặc sắc Trung Quốc

Câu 7. Sau hơn 20 năm thực hiện cải cách- mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đứng đầu thế giới về

A. tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế

B. tổng giá trị xuất khâu

C. giá trị công nghiệp và dịch vụ

D. sản lượng nông nghiệp

Câu 8. Cuối những năm 90 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với những phần lãnh thổ của mình bị nước ngoài chiếm đóng là

A. Đài Loan, Hồng Công

B. Đài Loan, Ma Cao

C. Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan

D. Hồng Công, Ma Cao

Hướng dẫn làm bài:

1. A 2. C 3. C 4. C 5. B 6. A 7. A 8. D

Bài tập 2 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1. [ ] Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Châu Á là khu vực ít chịu ảnh hưởng của tình trạng "chiến tranh lạnh" giữa hai cực, hai siêu cường Xô- Mĩ

2. [ ] Trước sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế của một số nước Châu Á nhiều thập niên cuối thế kỉ XX, nhiều người dự đoán rằng "thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của Châu Á"

3. [ ] Với thắng lợi của Cách Mạng Trung Quốc, nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa được thành lập đã làm cho hệ thống XHCN được nối liền từ Châu Âu sang Châu Á.

4. [ ] Trung Quốc bắt tay vào việc xây dựng XHCN trong điều kiện khó khăn vì chính sách bao vây, cấm vận của Mĩ, không nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài

5. [ ] Đến nay, Trung Quốc đã thu hồi được toàn bộ cộ phần lãnh thổ của mình, đó là: Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan.

Hướng dẫn làm bài:

Đúng 2, 3 Sai 1, 4, 5

Bài tập 5 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9
Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử to lớn của sự ra đời nước CHND Trung Hoa ngày 1-10-1949.
 • Ý nghĩa trong nước….
 • -Ý nghĩa quốc tế ….
Hướng dẫn làm bài:

 • Ý nghĩa trong nước: kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á
 • Ý nghĩa quốc tế: thắng lợi của CHND Trung Hoa ảnh hướng to lớn đến phong trào cách mạng thế giới.
Bài tập 6 trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9
Tháng 12 năm 1978, Đảng cộng Sản Trung Quốc đề ra đường lối với trọng tâm và nhằm mục tiêu gì? Sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách - mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn như thế nào?
 • Đường lối mới (trọng tâm và mục tiêu)…
 • Thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa…
Hướng dẫn làm bài:

 • Đường lối mới (trọng tâm và mục tiêu):
  • Lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, kiên trì nguyên tắc:
   • Con đường xã hội chủ nghĩa.
   • Chuyên chính dân chủ nhân dân.
   • Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Mao Trạch Đông.
  • Thực hiện cải cách mở cửa phấn đấu xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hoá, giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
 • Thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa:
  • Kinh tế: Năm 1998, kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới (GDP tăng 8% – năm), đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.
  • Chính trị – xã hội : đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Thu hồi được Hồng Kông (7 – 1997) và Ma Cao (12 – 1999)
  • Nền khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục Trung Quốc đạt thành tựu khá cao (năm 1964, thử thành công bom nguyên tử; năm 2003: phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào không gian)
  • Về đối ngoại: bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế.
  • Từ sau khi thực hiện cải cách Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, tình hình chính trị, xã hội ổn định. Vai trò của Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế.
 

Trang Dimple

Moderator
"con rồng" kinh tế - nước công nghiệp mới (NICs
1/ Bốn “con Rồng” nhỏ châu Á (hay bốn “con Hổ” châu Á) là thuật ngữ để chỉ các nền kinh tế của Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan


- Các quốc gia và vùng lãnh thổ này nổi bật vì đã duy trì một tốc độ tăng trưởng cao và công nghiệp hóa nhanh giữa thập niên 1960 và thập niên 1990.
- Trong thế kỷ 21, với việc bốn “con Rồng” châu Á này đã đạt được tư cách của nước phát triển, người ta đã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang các nền kinh tế châu Á khác cũng đang trải qua thời kỳ chuyển đổi kinh tế nhanh chóng hiện nay.
- Bốn “con Rồng” nhỏ châu Á có chung một dải các đặc điểm của các nền kinh tế khác như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Nhật Bản và đã đi tiên phong theo cách mà người ta gọi là phát triển kinh tế kiểu châu Á.
- Các khác biệt chủ yếu bao gồm các xuất phát điểm về giáo dục và physical access vào thị trường thế giới (về mặt hạ tầng giao thông; tiếp cận các bờ biển và các con sông vận chuyển; những nhân tố chủ chốt cho vận chuyển hàng hóa bằng tàu bè với chi phí thấp).
2/ Những nét chính về quá trình giành độc lập và sự phát triển cuả một con rồng nổi trội nhất trong 4 con rồng châu Á - Singapo.
+/ Cuộc đấu tranh giành độc lập.
- Trong chiến tranh thế giới thứ hai (1945), Singapo bị Nhật chiếm đóng (1942-1945) và bị đổi tên thành Senan (có nghiã là “ảnh hưởng Phương Nam”). Sau khi Nhật đầu hàng, tháng 9/1945, quân đội Anh quay trở lại Sigapo và lập lại nền thống trị cuả mình. Thực dân Anh đã thi hành chính sách mở cưả ở Singapo, vì vậy, nhanh chóng trở thành một trung tâm buôn bán lớn nhất ở Đông Nam Á.
- Trước sức ép cuả cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cuả người dân Singapo và sự lớn mạnh cuả phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực, thế giới, năm 1957, cùng với việc công nhận nền độc lập cuả Malayxia, Anh phải thưà nhận nền độc lập Singapo. Năm 1963, Singapo gia nhập liên bang Malayxia, nhưng hai năm sau tách ra thành nước Cộng hoà Singapo.
+/ Công cuộc xây dựng đất nước.
- Bắt đầu từ 1963, Singapo đã tìm được những bước đi thích hợp cho mình, và đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới với những điều “thần kỳ” trong sự phát triển kinh tế.
- Sau ba thập kỷ xây dựng và phát triển kinh tế Singapo đã bước vào hàng ngũ các “nước công nghiệp mới” (NIC) trên thế giới, trở thành “con Rồng” nổi trội nhất trong 4 “con Rồng”. Trong vòng 25 năm (1966-1991), tổng sản phẩm quốc dân tăng gấp 8,9%, năm 1994 mức tăng trưởng đạt 10,2%, thu nhập bình quân tính theo đầu người là 18.025 USD.
- Nhà nước Singapo rất chú trọng đến phúc lợi xã hội, công tác giáo dục, y tế. Hệ thống giáo dục cuả Singapo đã đạt được những thành công to lớn và đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng lớn cuả nghành kinh tế.
- Singapo trở thành quốc gia phát triển nhất ở Đông Nam Á, một quốc gia mẫu mực về nhiều mặt, trong đó nổi bật là trật tự kỷ cương xã hội, luật pháp nghiêm minh...
 
Shoutbox
 1. ButNghien ButNghien:
  Việt Nam - Sing 19h. Việt Nam vô địch nhé!
 2. ButNghien ButNghien:
  Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,762
Bài viết
165,087
Thành viên
312,885
Thành viên mới nhất
trần vũ bình thanh
Top