Đề tài các nước châu Phi- sử 9 trong chuyên mục Lịch sử 9 tại Butnghien.com.

Trang Dimple

Moderator
Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II đến nay, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi phát triển mạnh, hầu hết các nước châu Phi đã giành được độc lập. Nhưng trên con đường xây dựng và phát triển, các nước châu Phi còn gặp nhiều khó khăn, vấn đề chủ yếu của các nước này hiện nay là chống đói nghèo, lạc hậu … Để hiểu rõ những vấn đề trên chúng ta cùng đi tìm hiểu bài “Các nước châu Phi”.


I. TÌNH HÌNH CHUNG .

* Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đòi độc lập, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi diễn ra sôi nổi được gọi là “Lục địa mới trổi

dậy “ và sớm nhất ở Bắc Phi như:

+ Ai Cập:binh biến (7-1952) , dẫn đến thành lập Cộng Hòa Ai Cập (18-6-1953).

+ An giê ri 1954-1962

+ 1960 Năm Châu Phi có 17 nước độc lập làm tan rã hệ thống thuộc địa của đế quốc .

+ 1975 hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tan rã , các nước độc lập như Ăng- gô -la, Mô dăm bích , Ghi nê Bít xao .

+ Thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc A –pac- thai ở Nam Phi 1993.

*Sau khi giành độc lập xây dựng và phát triển đất nước , thu nhiều thành tựu nhưng vẫn đói nghèo , lạc hậu .

* Từ những năm 80 của thế kỷ XX ChâuPhi gặp khó khăn: sự đe dọa của chủ nghĩa thực dân mới , xung đột, nội chiến, đói nghèo, bệnh tật , nợ nước ngoài và bùng nổ dân số .

* Tổ chức thống nhất Châu Phi nay gọi là Liên minh Châu Phi –AU-

II. CỘNG HÒA NAM PHI

Cộng hoà Nam Phi ở cực Nam châu Phi, Đông Bắc giáp Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia; Tây Nam giáp Đại tây dương và Đông Nam giáp ấn độ dương, có bờ biển dài 3000 km, diện tích : 1.219.912 km2, dân số : 44,1 triệu người (6/2006) (75,2% người Phi, 13,6% người da trắng, 8,6% người da màu, 2,6% người gốc châu Á), khí hậu : Ôn hoà, 2 mùa mưa, nắng. Nhiệt độ trung bình 20-25 độ C, thủ đô : Pretoria, Thành phố Cape, tôn giáo : Đạo Thiên chúa giáo 68%, Cổ truyền và Tin Lành chiếm 28,5%, Hinđu 1,5%, Đạo Hồi 2%, quốc khánh: 27 - 4 -1994 ( từ năm 1996, Nam Phi quyết định lấy ngày 27/4)

* CHNP ở cực nam châu Phi :

-1662 Hà lan lập ra xứ thuộc địa Kếp .

-Đầu thế kỷ XIX Anh chiếm , 1910 lập Liên bang Nam Phi.

-1961 Cộng hòa Nam Phi độc lập .

-Chính quyền thực dân da trắng thi hành chính sách phân biệt chủng tộc A –pac- thai rất tàn bạo .

* Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc :

-Đấu tranh dưới nhiều hình thức như đấu tranh chính trị , hợp pháp , thương lượng .

-Dưới sự lãnh đạo của Đại Hội dân tộc Phi – ANC – do Nen sơn Man đê la lãnh đạo đã giành nhiều thắng lợi .
-1993 chính quyền của người da trắng xỏa bỏ chế độ Apac thai , trả tự do cho ô Nen -sơn Man -đê -la .


-Nen sơn Man- đê- la trở thành tổng thống người da đen đầu tiên

* Kết quả và ý nghĩa :

+ Lãnh đạo Nen sơn Men đê la được trả tự do và là tổng thống người da đen đầu tiên .

+ ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi được hoạt động hợp pháp

+ Xóa bỏ tòan bộ chế độ phân biệt chủng tộc .

+ Hiện nay phát triển kinh tế với chiến lược kinh tế vĩ mô (6-1996) ,tăng trưởng , việc làm và phân phối lại .

Bài viết trên đã khái quát kiến thức Lịch Sử lớp 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.. Bút nghiên chúc các em học tập tốt. Hãy chia sẻ để cùng học tốt nhé.
 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Các nước Đông Nam Á-Lịch Sử 9

Bài Tiếp

Các nước Mỹ La Tinh- sử 9

keobi

Moderator
Hãy trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Những nét chính về sự pháttriển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và đã thu được thành tựu bước đầu. Song những thành tựu ấy chưa đủ để thay đổi căn bản bộ mặt của châu lục này.

- Nhiều nước châu Phi vẫn trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu không ổn định và khó khăn, đặc biệt từ cuối những năm 80 trở lại đây các cuộc xung đột quân sự, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên; bệnh tật và mù chữ; sự bùng nổ dân số; nợ nần và phụ thuộc nước ngoài v.v… tất cả những điều đó đã và đang là thách thức lớn đối với nhân dân châu Phi.

- Trong những năm gần đây, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các nước châu Phi đã tích cực tìm kiếm các giải pháp, đề ra cải cách nhằm giải quyết các cuộc xung đột, khắc phục những khó khăn về kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực.

- Nét nổi bật của châu Phi hiện nay là luôn trong tình thế bất ổn: Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất và bệnh tật (từ năm 1987 đến năm 1997 có tới 17 cuộc xung đột và nội chiến ở Run-a-đa có tới 800 nghìn người chết và 1,2 triệu người phải lang thang, chiếm 1/10 dân số).

-Hiện nay châu Phi có 57 quốc gia, nhưng 32 nước xếp vào nhóm đói nghèo nhất thế giới, 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, 1/4 dân số đói kinh niên (150 triệu người).

- Tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới (Ru-an-đa 52%/năm).

- Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới: (Ghi-nê: 70%, Xê-nê-gan: 68%...).

- Đầu thập kỷ 90, châu Phi nợ chồng chất: 300 tỉ USD.

Nêu những nét chính về cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở cộng hòa Nam Phi. Kết quả ?

- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã phát triển thành một cao trào cách mạng rộng lớn dưới sự lãnh đạo cuảt Đại hội dân tộc Phi (ANC), lien minh với Đảng Cộng sản và các tổ chức dân chủ.

- Từ cuối những năm 1980, được sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, cuộc giành đấu tranh chống chế độ A-pác-thai của người châu Phi đã giành được những thắng lợi to lớn. Năm 1990, tổng thống Cộng hòa Nam Phi Đơ Cléc tuyên bố từ bỏ chính sách A-pác-thai, đồng thời các đảng phái chính trị ở Nam Phi được hoạt động hợp pháp. Chủ tịch (ANC), ông Nen-xơn Man-đê-la được tự do sau 27 năm cầm tù.

- Tháng 11-1993, 21 đảng phái ở Nam Phi thông qua Hiến pháp mới, chấm dứt sự tồn tại trên ba thế kỷ của chế độ A-pác-thai ở Nam Phi. Sau cuộc bầu cử đa chủng tộc lần đầu tiên (1994), Chủ tịch (ANC), ông Nen-xơn Man-đê-la tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Cộng hòa Nam Phi bước sang thời kỳ phát triển mới: Nam Phi dân chủ không phân biệt chủng tộc.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Trang Dimple

Moderator
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Phi

Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào thống trị đông đảo dân cư châu Phi nhất?

a. Anh

b. Pháp

c. Tây Ban Nha

d. Bồ Đào Nha

Câu 2. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?.

a. Bắc Phi

b. Nam Phi

c. Đông Phi

d. Tây Phi

Câu 3. Ai Cập tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Ai Cập vào năm nào?

a. 1951

b. 1952

c. 1953

d. 1954

Câu 4. Trong những năm 1954 - 1960 có những sự kiện nổi bật nào?

a. Hầu hết các nước Bắc Phi đã giành được độc lập dân tộc.

b. Hầu hết các nước Tây Phi đã giành được độc lập dân tộc.

c. Cả a và b đều sai.

d. Cả a và b đều đúng.

Câu 5. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi vì sao?

a. Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.

b. Cả 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

c. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

d. Hệ thống thuộc địa của để quốc lần lượt tan rã.

Câu 6. Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc của các nước nào ở châu Phi?

a. Ai Cập

b. Tuy-ni-di

c. Ăng-gô-la

d. An-giê-ri

Câu 7. Cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân cũ diễn ra trên biển và quyết liệt nhất ở nước nào của châu Phi?

a. Tuy-ni-di

b. Ma rốc

c. An-giê-ri

d. Ghi-nê

Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi?

a. 1960: "Nam Châu Phi".

b. 1962: An-giê-ri được công nhận độc lập.

c. 1994: Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.

d. 11/1975: Nước Cộng hòa Nhân dân Angôla ra đời.

Câu 9. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, các nước châu Phi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đâu?

a. Các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu giữa các bộ tộc, sắc tộc.

b. Sự bùng nổ dân số, đói nghèo, bệnh tật, nợ nần chồng chất.

c. Sự xâm nhập, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới.

d. Cả ba lý do trên.

Câu 10. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là ai?

a. Chủ nghĩa thực dân cũ.

b. Chủ nghĩa thực dân mới

c. Chủ nghĩa A-pác-thai.

d. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Câu 11. Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ở châu Phi là gì?

a. Bóc lột tàn bạo người da đen

b. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.

c. Tước quyền tự do của người da đen.

d. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.

Câu 12. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nen-Xơn Man-đê- la?

a. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.

b. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.

c. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.

d. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Câu 13. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện lịch sử gì?

a. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới,

b. Đánh dấu sự bình đẳng giữa các dân tộc, màu da trên thế giới.

c. Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ.

d. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

Câu 14. Chiến lược "kinh tế vĩ mô" (6/1996) ở Nam Phi ra đời với tên gọi là gì?

a. Giải quyết việc làm cho người lao động da đen.

b. Vì sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước.

c. Hội nhập, cùng phát triển.

d. Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại.

Câu 15. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc châu Phi được mệnh danh là "Đại lục mới trỗi dậy"?

a. Châu Phi thường xuyên bị động đất.

b. Châu Phi đánh thắng 17 kẻ thù đế quốc

c. Châu Phi, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

d. Lý do nào cũng đúng.

ĐÁP ÁN

1.a 2.a 3.c 4.d 5.b 6.d 7.c 8.d 9.d 10.

11.d 12.d 13.c 14.d 15.c
 
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Việt Nam - Sing 19h. Việt Nam vô địch nhé!
  2. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,762
Bài viết
165,087
Thành viên
312,885
Thành viên mới nhất
trần vũ bình thanh
Top