Chia Sẻ Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời- sử 9

Đề tài Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời- sử 9 trong chuyên mục Lịch sử 9 tại Butnghien.com.

Trang Dimple

Moderator
Tiết trước các em đã tìm hiểu sự ra đời của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và những hoạt động của tổ chức đó. Vậy sau khi ra đời tổ chức này có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng trong nước…

Lịch Sử lớp 9-Bài 17 :CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

I. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1926-1927.


(Bối cảnh ra đời của các tổ chức cách mạng ) có
điểm mới :


+ Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mang tính thống nhất và chính trị .+Trình độ giác ngộ của công nhân nâng cao .+ Kết thành làn sóng cách mạng dân tộc , dân chủ ở cả nước .II. Tân Việt Cách mạng Đảng .* Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên -6-1925.+ Chủ trương : khuynh hướng vô sản , tư tưởng Mác – Lê nin , Cách Mạng tháng Mười Nga . Làm cách mạng dân tộc rồi cách mạng thế giới .+ Lực lượng là liên minh công nông .+ Hoạt động : 1925-1929 có nhiều cơ sở trong nước và phát triển ở Việt kiều tại Thái Lan và Lào .Hội viên tăng – 1928 có 300 hội viên , năm 1929 có 1700 hội viên.* Tân Việt Cách mạng Đảng- 7-1928 tại Trung Kỳ :


-Ảnh hưởng tư tưởng Mác – Lê nin và HVNCMTN.-Thành phần là trí thức trẻ , thanh niên yêu nước .-Dự lớp huấn luyện của HVNCMTN .-Nội bộ đấu tranh giữa hai khuynh hướng vô sản và tư sản , vô sản thắng thế và Đảng viên chuyển sang hoạt động cho HVNCMTN .-Có hạn chế , nhưng là 1 tổ chức cách mạng mới .III. VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG VÀ KHỞI NGHĨA YÊN BÁI .1.Việt Nam Quốc dân đảng - 25-12-1927 tại Bắc Kỳ .* Lãnh đạo
Nguyễn Thái Học ,Phạm Tuấn Tài ,Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính .


* Chủ trương :Cách mạng Dân chủ tư sản, ảnh hưởng “Chủ nghĩa Tam Dân “của Tôn Trung Sơn ( Trung Quốc ) ; đánh Pháp ,lập dân quyền .* Đảng viên là sinh viên , học sinh, công chức , tư sản , nông dân giàu , sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp ….Hoạt động : giết mộ phu Ba danh và khởi nghĩa Yên Bái ..2. Khởi nghĩa Yên Bái 9-2-1930.-Sau vụ giết mộ phu Ba danh tại Hà Nội , cơ sở của VNQDĐ bị phá vỡ , nên bị động và Khởi nghĩa của VNQDĐ nổ ra đêm 9-2-1930 tại Yên Bái , Phú Thọ , Lâm Thao, Hải Dương , Thái Bình …-Thất bại , Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí bị xử tử .* Thất bại nhanh chóng do đế quốc Pháp còn mạnh , đủ sức đàn áp, cuộc đấu tranh vũ trang còn non yếu , đơn độc , không vững chắc về tổ chức và lãnh đạo .* Ý nghĩa : cổ vũ
lòng yêu nước và căm thù giặc Pháp của nhân dân ta .


IV . BA TỔ CHỨC CỘNG SẢN NỐI TIẾP NHAU RA ĐỜI .- Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển , yêu cầu thành lập 1 Đảng Cộng sản để tổ chức và lãnh đạo phong trào ,- Tháng 3-1929 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc Kỳ thay cho HVNCMTN .- Đại Hội I của HVNCMTN tại Hương Cảng ( 5- 1929), đoàn Đại biểu Bắc Kỳ đề nghị thành lập Đảng Cộng sản , nhưng không được chấp nhận nên bỏ ra về .-Về nước lập Đông Dương Cộng Sản Đảng ( 6-1929) tại Bắc Kỳ .-8-1929 An Nam Cộng Sản Đảng ở Nam Kỳ .-9-1929 Đông Dương Cộng Sản ở Trung Kỳ .Như vậy có ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam ,thể hiện bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam.


Bài viết trên đã khái quát kiến thức Lịch Sử lớp 9-Bài 17 :CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI. Bút nghiên chúc các em học tập tốt.Hãy chia sẻ để cùng học tốt nhé
 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

Bài Tiếp

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời- sử 9

keobi

Moderator
Ba tổ chức cộng sản ra đời như thế nào ?

Do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Việt Nam cuối năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn đủ sức lãnh đạo nữa. Vì vậy dẫn đến tình trạng phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên: Một số hội viên ở Bắc Kì đề nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng không được chấp thuận, họ đứng ra thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (6-1929). Bộ phận còn lại thành lập An Nam Cộng sản đảng (7-1929).
Trước tình hình đó, các đảng viên tiên tiến của Tân Việt cũng tách ra thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929).

Trình bày ý nghĩa của việc ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ?

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản thể hiện bước phát triển nhảy vọt của phong trào cách mạng Việt Nam, chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin đã thu hút được đông đảo những người cách mạng Việt Namthuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau; giai cấp công nhân đã nhận thức được sứ mệnh của mình là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời sự kiện đó cũng chỉ ra rằng những điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản đã chin muồi trong phạm vi cả nước.
Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?

Cuối năm 1928, đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ theo con đường vô sản. Tình hình đó đòi hỏi phải thành lập một Đảng Cộng sản để tổ chức và lãnh đạo phong trào.

Tuy nhiên, do nhận thức khác nhau trong chủ trương thành lập Đảng Cộng sản nên những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì đã thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (17-6-1929). Đong Dương Cộng sản đảng ra đời đáp ứng yêu cầu của cách mạng nên được quần chúng nhiệt liệt ủng hộ và tin theo. Trước tình hình đó, các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì thành lập An Nam Cộng sản đảng (7-1929).

Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đã tác động mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng đảng. Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng tách ra thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (9-1929).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Trang Dimple

Moderator
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời


Câu 1. Trong những năm 1926 -1927 có bao nhiêu cuộc đấu tranh của công nhân mang tính thống nhất trong toàn quốc nổ ra từ Bắc chí Nam?

a. 20 cuộc đấu tranh

b. 30 cuộc đậu tranh

c. 40 cuộc đấu tranh

d. 50 cuộc đấu tranh
Câu 2. Tân Việt cách mạng Đảng thành lập vào thời gian nào?


a. 11/1925

b. 6/1926

c. Đầu 1928

d. 7/1928
Câu 3. Thành phần của Tân Việt cách mạng đảng gồm có bộ phận nào?


a. Công nhân, nông dân.

b. Tư sản, tiểu tư sản.

c. Trí thức trẻ và thanh niên tư sản yêu nước.

d. Thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ.
Câu 4. Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?


a. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên.

b. Tân Việt vận động hợp nhất với thanh niên.

c. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt.

d. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động hợp nhất với thanh niên.
Câu 5. Nội bộ Tân Việt cách mạng Đảng phân hóa vì sao?


a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin có ảnh hưởng đến số Đảng viên trẻ của Tân Việt.

b. Nội bộ Tân Việt không thống nhất.

c. Tác động của tình hình thế giới vào Việt Nam.

d. Sự vận động hợp nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Câu 6. Dưới tác động của hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt cách mạng Đảng bị phân hoá?


a. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

b. Tư tưởng dân chủ tư sản.

c. Chủ nghĩa Mác-Lênin

d. Hệ tư tưởng phong kiến.
Câu 7. Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào?


a. 25/10/1927

b. 25/11/1927

c. 25/12/1927

d. 25/1/1928
Câu 8. Tư tưởng của Việt Nam Quốc dân Đảng chịu ảnh hưởng của trào lưu tư tường nào?


a. Chủ nghĩa dân tộc

b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn

c Chủ nghĩa Mác - Lê nin.

d. Chủ nghĩa dân sinh.
Câu 9. Địa bàn hoạt động chính của Việt Nam Quốc dân Đảng ở đâu?


a. Ở Bắc Kì

b. Ở Trung Kì

c. Ở Nam Kì

d. Ở Bắc, Trung, Nam Kì
Câu 10. Đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng bao gồm những thành phần nào?


a. Học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức trẻ.

b. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ

c. Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả, thân hào địa chủ, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.

d. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, địa chủ, phong kiến.
Câu 11. Sự non yếu của tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng được hiểu hiện ở những điểm nào?


a. Thành phần Đảng viên của Đảng phức tạp.

b. Tổ chức thiếu chặt chẽ, lỏng lẻo.

c. Cơ sở quần chúng ít, hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì.

d. a, b và c đúng
Câu 12. Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân Đảng là gì?


a. Đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua

b. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.

c. Đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

d. Đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập.
Câu 13. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930)?


a. Thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vảy ráp.

b. Nhiều cơ sở của đảng bị phá vỡ.

c. Bị động trước tình thế thực dân Pháp khủng bố sau vụ giết chết Ba Danh (9/2/1929) trùm mộ phu cho các đồn điền cao su.

d. Thực hiện mục tiêu của đảng: Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.
Câu 14. Địa điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930)?


a. Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nội.

b. Yên Bái, Hà Nội. Phú Thọ.

c. Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình.

d. Yên Bái.
Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại?


a. Thực dân Pháp còn mạnh, đủ sức đàn áp cuộc đấu tranh vũ trang vừa đơn độc, vừa non kém.

b. Tổ chức Việt Nam quốc dân Đảng non yếu không vững chắc về tổ chức và lãnh đạo.

c. Khởi nghĩa nổ ra bị động.

d. Vì cả 3 lý do trên.
Câu 16. Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?


a. Góp phần cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta đối với bè lũ cướp nước và tay sai.

b. Chấm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc đối với cách mạng Việt Nam.

c. Đánh dấu sự khủng hoảng của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

d. Việt Nam Quốc dân Đảng đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc của nhân dân ta.
Câu 17. Nhân vật nào đứng đầu tổ chức của Việt Nam Quốc dân Đảng?


a. Phan Bội Châu.

b. Phan Chu Trinh.

c. Tôn Đức Thắng.

d. Nguyễn Thái Học.
Câu 18. Nhân vật nào đã đứng đầu Công hội (bí mật) ở Sài Gòn-Chợ Lớn năm 1920?


a. Phạm Hồng Thái.

b. Tôn Đức Thắng.

c. Phó Đức Chính.

d. Nguyễn Thái Học.
Câu 19. Những địa danh: Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, có quan hệ với sự kiện lịch sử nào?


a. Phong trào công nhân trong những năm 20 của thế kỉ XX.

b. Sự ra đời của Công hội (bí mật) ở Sài Gòn- Chợ Lớn năm 1920.

c. Khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930).

d. Vụ ám sát Ba-danh trùm mộ phu (9/2/1929).
Câu 20. Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929 những người cộng sản Việt Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?


a. Do phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh.

b. Do phong trào dân tộc và dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh.

c. Trước sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã.

d. Sự phát triển mạnh của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Tân Việt.
Câu 21. Quá trình phân hoá của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?


a. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.

b. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

c. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản tiên đoàn.

d. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 22. Sự phân hoá của Tân Việt cách mạng Đảng đã dẫn đến thành lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929?


a. Đông Dương Cộng sản Đảng

b. An Nam Cộng sản Đảng.

c. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

d. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 23. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) nơi diễn ra sự kiện nào?


a. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3/1929)

b. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929)

c. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929)

d. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng (7/ 1929)
Câu 24. Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản Đảng là gì?


a. Báo người nhà quê.

b. Báo búa liềm,

c. Báo Thanh niên

d. Báo nhân đạo
Câu 25. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thời gian nào?


a. Tháng 1/1929.

b. Tháng 2/1929.

c. Tháng 3/1929.

d. Tháng 4/1929
Câu 26. Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc Kì gồm có mấy người?


a. 5 người.

b. 6 người.

c. 7 người.

d. 8 người.
Câu 27. Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập vào thời gian nào?


a. Tháng 3/1929.

b. Tháng 4/1929

c. Tháng 5/1929.

d. Tháng 6/1929.
Câu 28. An Nam Cộng sản Đảng thành lập vào thời gian nào?


a. Tháng 6/1929

b. Tháng 7/1929

c. Tháng 8/1929

d. Tháng 9/1929
Câu 29. An Nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức nào?


a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

b. Các hội viên tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì.

c. Các hội viên tiên tiến của Đảng Tân Việt cách mạng Đảng.

d. Số còn lại của Việt Nam Quốc dân Đảng.
Câu 30. Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập vào thời gian nào?


a. Tháng 7/1929.

b. Tháng 8/1929.

c. Tháng 9/1929.

d. Tháng 10/1929.
Câu 31. Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là gì?


a. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.

b. Biểu hiện sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam

c. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

d. a, b, c đúng.
Câu 32. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản & Việt Nam vào năm 1929 có sự hạn chế gì?


a. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, mất đoàn kết, ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

b. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi.

c. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại

d. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.
ĐÁP ÁN


1.c 2.d 3.c 4.d 5.a 6.c 7.c 8.b 9.a 10.c 11.d

12.c 13.c 14.c 15.d 16.a 17.d 18.b 19.c 20.b 21.a 22.c

23.a 24.b 25.c 26.c 27.d 28.b 29.b 30.c 31.d 32.a
 
Sửa lần cuối:
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Việt Nam - Sing 19h. Việt Nam vô địch nhé!
  2. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,761
Bài viết
165,086
Thành viên
312,885
Thành viên mới nhất
trần vũ bình thanh
Top