Câu 2 mã đề 384-hóa khối a

Đề tài Câu 2 mã đề 384-hóa khối a trong chuyên mục Luyện Thi Tốt Nghiệp Hóa tại Butnghien.com.

lamon

Thành Viên
Câu 2: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO[SUB]3[/SUB] 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N[SUP]+5[/SUP]). Giá trị của t là
A. 0.8. B. 0,3. C. 1,0. D. 1,2.
 

Bài Trước

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hoá 2013

Bài Tiếp

Giải hộ em bài này dễ mà em ko biet lam......

muahoatuyet

Thành Viên
n[SUB]Ag[/SUB]=0.15; n[SUB]Fe[/SUB]=0.225
Ag[SUP]+[/SUP] +1e => Ag ; 2H[SUB]2[/SUB]O => 4H[SUP]+[/SUP] + O[SUB]2[/SUB]+ 4e;
Gọi x là số electron
Ta có 2 phương trình xảy ra:
3Fe + 8H[SUP]+[/SUP] + 3NO3[SUP]-[/SUP] => Fe[SUP]2+[/SUP] + ...
& Fe + 2Ag[SUP]+[/SUP] => Fe[SUP]2+[/SUP] +2Ag
Chất rắn thu được là Ag & Fe dư nên:
14.5= (0.15-x)108 +56[0.225 - 3x/8 - (0.15-x)/2]
=> x=0.1
e= It/F <=> 0.1=2.68t/96500 <=> t=1h
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top