Chiến lược xúc tiến quốc tế

Đề tài Chiến lược xúc tiến quốc tế trong chuyên mục Marketing xuất nhập khẩu tại Butnghien.com.

Hide Nguyễn

S.Moderator

Chương 8. Chiến lược xúc tiến quốc tế

Nội dung
I. Khái quát chung về chiến lược xúc tiến
  1. Khái niệm
  2. Mục tiêu
  3. Các chiến lược xúc tiến

II. Các hoạt động xúc tiến quốc tế
  Quảng cáo
  Quan hệ công chúng
  Hội chợ triển lãm
  Bán hàng cá nhân
  Văn minh thương mại
  Xúc tiến bán hàng
  Marketing trực tiếp
....
 

Bài Trước

Bản chất của mar

Bài Tiếp

Bản chất của mar

Bài viết cùng chuyên mục

Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,827
Bài viết
165,135
Thành viên
312,804
Thành viên mới nhất
Lai Kê
Top