• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Chọn và viết phương trình hóa học

Đề tài Chọn và viết phương trình hóa học trong chuyên mục Hỏi đáp Hóa tại Butnghien.com.

linki

Thành Viên
#1
Các chất vừa tác dụng với Fe(NO[SUB]3[/SUB])[SUB]2[/SUB] vừa tác dụng với NaOH là:
a. Al,HCl, NaHSO[SUB]4[/SUB], AgNO[SUB]3 [/SUB]b. CO2, NaHCO[SUB]3[/SUB], Mg, Ca
c. Al[SUB]2[/SUB]O[SUB]3[/SUB], H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4[/SUB],NH[SUB]4[/SUB]Cl,Na[SUB]2[/SUB]CO[SUB]3 [/SUB]d. Al, HCl, Na[SUB]2[/SUB]S, Cu(NO[SUB]3[/SUB])[SUB]2

Chọn đáp án và viết giúp mình phương trình luôn nha :d
[/SUB]
 

p3ngh0c

Thành Viên
#2
mình nghĩ là d. :d
 
B

br,kl,nm

Guest
#3
theo mình là đáp án A :


2Al + 3Fe2+ ---> 2Al3+ + 3Fe

3Fe2+ + HCl + 4H+ ----> 3Fe3+ + N0 + 2H20

Ag+ + Fe2+ ---> Ag + Fe3+


2Al + 2H+ + 4 0H- ----> 2Al02- + 3H2

0H- + HS04- ----> S04 2- + H20

2Ag+ + 20H- ----> Ag20 + H20
 

zuzu_vt

Thành Viên
#4
đáp án của mình là A :)
 
Shoutbox
  1. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
    Shoutbox has been pruned!

Latest profile posts

Keto Fit UK Review
Keto Fit to lose weight and keep it off using low- excess fat high-carbohydrate diet plans. This renewed curiosity in the utilization of low-carb meal plans was partly therefore of several small-scale analyses which commenced suggesting that low-carbohydrate meal plans could Keto Fit https://www.supplementwarriors.com/keto-fit-uk/
songngu wrote on sinnj_bơ's profile.
Xin chào!
Lâu quá rồi không thấy các bạn
ButNghien wrote on thangdohoi23's profile.
Xin chào! :)

Forum statistics

Chủ đề
62,099
Bài viết
164,786
Thành viên
312,117
Thành viên mới nhất
Kim Taehyung-V
Top