Chuyên đề hóa vô cơ kim loại tác dụng với axit loại 1(phương pháp trắc nghiệm)

Đề tài Chuyên đề hóa vô cơ kim loại tác dụng với axit loại 1(phương pháp trắc nghiệm) trong chuyên mục Hóa học vô cơ tại Butnghien.com.

dclmobile

Thành Viên
Vd1: Hòa tan hoàn toàn 15.4 g hổn hợp Mg, Zn,Fe,.. trong dung dịch HCL dư thu được 0,6 g H2 bay ra và m (g) muối là:
A.36,7 B.35,7 C.63,7 D.53,7
Vd2: Hòa tan 1, gam kim loại hóa trị 2 và 150 (ml) dung dịch NaOH 11M. Kim loại đó là: A.Ba B.Ca C.Mg D.Be
Vd3: (Dh Y HCM-1999) Cho hổn hợp 13.5 (g) gồm Al ,Fe ,Cr tác dụng với H2SO4 loảng sau phản ứng thu được 7,84 (l) H2 và m gam muối : A.47,1 B.45,1 C,46,1 D.49,1
Vd4 Hòa tan hoàn toàn 3,22 hổn hợp (X) Fe,Mg,Zn bằng một lượng H2SO4 (l) dư sau phản ứng thu được 1,344 (l) H2 và m(g) muối là:
A. 10,27 B.9,52 C.8,98 D.7,25
Vd5 Cho 5,04 (g) kim loại R tác dụng với dung dịch HCl dư . Sau phản ứng thu được 2,016 (l) H2 (ĐKTC) vậy R là:
A.Fe B.Al C.Ca D.Na
Vd6 Cho 10,6 g hổn hợp A gồm Mg,Al,Fe tác dụng dung dịch HCL . Cô cạn dung dịch thu được 42,55 g muối khan và (lít) H2 . Tìm V H2: A.8,96 B.10,08 C.11,2 D.16,8
Vd7 Cho m gam hổn hợp X gồm Fe,Al,Zn tác dụng với HCl dư sau phản ứng thu được 4,575 g muối khan là: A.1,388 B.1,38 C.1,389 D.1,3
Vd8 Hòa tan 7,74 g hổn hợp Fe, Mg,Al vào 500 ml dung dịch hổn hợp hai axit HCL 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 l H2 . Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch X:
A.38,93 B.25,95 C.10,85 D.77,86
cách thức giải toán và phương pháp chung:
https://vn.360plus.yahoo.com/lehuutracqp/article?mid=530&prev=-1&next=526
 

Bài Trước

Oxit của nitơ,photpho

Bài Tiếp

Tính khối lượng của muối?
muối = m(kloại)+(gốc Cl=71) theo đó lấy khối lượng của các kim loại đc cho ở ban đầu cộng cho 71 thì ra tổng khối lượng của muối tạo thành kakaka chuẩn

Vd1: Hòa tan hoàn toàn 15.4 g hổn hợp Mg, Zn,Fe,.. trong dung dịch HCL dư thu được 0,6 g H2 bay ra và m (g) muối là:
A.36,7 B.35,7 C.63,7 D.53,7
Vd2: Hòa tan 1, gam kim loại hóa trị 2 và 150 (ml) dung dịch NaOH 11M. Kim loại đó là: A.Ba B.Ca C.Mg D.Be
Vd3: (Dh Y HCM-1999) Cho hổn hợp 13.5 (g) gồm Al ,Fe ,Cr tác dụng với H2SO4 loảng sau phản ứng thu được 7,84 (l) H2 và m gam muối : A.47,1 B.45,1 C,46,1 D.49,1
Vd4 Hòa tan hoàn toàn 3,22 hổn hợp (X) Fe,Mg,Zn bằng một lượng H2SO4 (l) dư sau phản ứng thu được 1,344 (l) H2 và m(g) muối là:
A. 10,27 B.9,52 C.8,98 D.7,25
Vd5 Cho 5,04 (g) kim loại R tác dụng với dung dịch HCl dư . Sau phản ứng thu được 2,016 (l) H2 (ĐKTC) vậy R là:
A.Fe B.Al C.Ca D.Na
Vd6 Cho 10,6 g hổn hợp A gồm Mg,Al,Fe tác dụng dung dịch HCL . Cô cạn dung dịch thu được 42,55 g muối khan và (lít) H2 . Tìm V H2: A.8,96 B.10,08 C.11,2 D.16,8
Vd7 Cho m gam hổn hợp X gồm Fe,Al,Zn tác dụng với HCl dư sau phản ứng thu được 4,575 g muối khan là: A.1,388 B.1,38 C.1,389 D.1,3
Vd8 Hòa tan 7,74 g hổn hợp Fe, Mg,Al vào 500 ml dung dịch hổn hợp hai axit HCL 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 l H2 . Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch X:
A.38,93 B.25,95 C.10,85 D.77,86
cách thức giải toán và phương pháp chung:
muối = m(kloại)+(gốc Cl2=71) theo đó lấy khối lượng của các kim loại đc cho ở ban đầu cộng cho 71 thì ra tổng khối lượng của muối tạo thành kakaka chuẩn
 
muối = m(kloại)+(gốc Cl=71) theo đó lấy khối lượng của các kim loại đc cho ở ban đầu cộng cho 71 thì ra tổng khối lượng của muối tạo thành kakaka chuẩn

Vd1: Hòa tan hoàn toàn 15.4 g hổn hợp Mg, Zn,Fe,.. trong dung dịch HCL dư thu được 0,6 g H2 bay ra và m (g) muối là:
A.36,7 B.35,7 C.63,7 D.53,7
Vd2: Hòa tan 1, gam kim loại hóa trị 2 và 150 (ml) dung dịch NaOH 11M. Kim loại đó là: A.Ba B.Ca C.Mg D.Be
Vd3: (Dh Y HCM-1999) Cho hổn hợp 13.5 (g) gồm Al ,Fe ,Cr tác dụng với H2SO4 loảng sau phản ứng thu được 7,84 (l) H2 và m gam muối : A.47,1 B.45,1 C,46,1 D.49,1
Vd4 Hòa tan hoàn toàn 3,22 hổn hợp (X) Fe,Mg,Zn bằng một lượng H2SO4 (l) dư sau phản ứng thu được 1,344 (l) H2 và m(g) muối là:
A. 10,27 B.9,52 C.8,98 D.7,25
Vd5 Cho 5,04 (g) kim loại R tác dụng với dung dịch HCl dư . Sau phản ứng thu được 2,016 (l) H2 (ĐKTC) vậy R là:
A.Fe B.Al C.Ca D.Na
Vd6 Cho 10,6 g hổn hợp A gồm Mg,Al,Fe tác dụng dung dịch HCL . Cô cạn dung dịch thu được 42,55 g muối khan và (lít) H2 . Tìm V H2: A.8,96 B.10,08 C.11,2 D.16,8
Vd7 Cho m gam hổn hợp X gồm Fe,Al,Zn tác dụng với HCl dư sau phản ứng thu được 4,575 g muối khan là: A.1,388 B.1,38 C.1,389 D.1,3
Vd8 Hòa tan 7,74 g hổn hợp Fe, Mg,Al vào 500 ml dung dịch hổn hợp hai axit HCL 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 l H2 . Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch X:
A.38,93 B.25,95 C.10,85 D.77,86
cách thức giải toán và phương pháp chung:
muối = m(kloại)+(gốc Cl2=71)* n H2 . theo đó lấy khối lượng của các kim loại đc cho ở ban đầu cộng cho 71 thì ra tổng khối lượng của muối tạo thành kakaka chuẩn
 
vd6; cũng theo công thức chung như trên thì ta có khối lương muối tạo thành bằng khối lượng của kim loại ban đầu cộng cho 71(gốc Cl)*n H2==>n H2=khối lượng muối tạo thành trừ đi cho khối lượng muối ban đầu=kết quả ta tiếp tục lấy kết quả chia cho 71 ta đc số mol của H2 là 0,45(mol) vì đề bài cần tìm thể tích tính bằng lít nên ta nhân 0,45 với 22,4 ra kết quả là 10.08 lít
 
Shoutbox
  1. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,610
Bài viết
166,430
Thành viên
312,712
Thành viên mới nhất
linhsan893
Top