Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân được xây dựng theo những nguyên lý cơ bản nào? Trình bày nguyên

Đề tài Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân được xây dựng theo những nguyên lý cơ bản nào? Trình bày nguyên trong chuyên mục Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Butnghien.com.

lo kien

Thành Viên
1. Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân được tổ chức theo các nguyên lý cơ bản sau:

- Chủ nghĩa Mác là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng Cộng sản.
- Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ, cách mạng nhất và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân.
- Giành được chính quyền, Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính quyền vô sản và là một bộ phận của hệ thống ấy.
- Tập trung dân chủ là nguyên tắc xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng.
- Đoàn kết thống nhất là sức mạnh vô địch của Đảng, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng.
- Gắn bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh kiên quyết ngăn chặn và loại trừ bệnh quan liêu.
- Đảng kết nạp những người ưu tú của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vào Đảng, kịp thời đưa những người không đủ tiêu chuẩn đảng viên ra khỏi Đảng.
- Tính quốc tế của Đảng Cộng sản.

2. Trình bày nguyên lý “Đảng CS là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ, cách mạng nhất và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân “.

- ĐCS là của giai cấp công nhân nhưng không phải là toàn bộ giai cấp công nhân.
- Tiên phong về mặt lý luận: họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản.
- Đảng là tổ chức được tổ chức chặt chẽ nhất, có kỷ luật sắt tự giác, nghiêm minh, thống nhất ý chí và hành động…
- Tiên phong về hành động: Về mặt thực tiễn những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn thúc đẩy phong trào tiến lên.-
 

Bài Trước

Những giải pháp xây dựng Đảng CSVN trong điều kiện hiện nay. Theo anh/chị, giải pháp nào là quan trọ

Bài Tiếp

Nội dung và phương thức lãnh đạo của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay
Shoutbox
 1. Khoai Khoai:
  Hoho :bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile:
 2. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
  alo, có ai đấy không? Tám cuối tuần đê ^^
 3. Khoai Khoai:
  Anh KhanhSy, lâu lăm rồi mới thấy anh onl
 4. T Tieuthuyet0202:
  chào bạn khánhy
 5. T Tieuthuyet0202:
  alo
 6. khanhsy khanhsy:
  /prune
 7. khanhsy khanhsy:
  \prune
 8. khanhsy khanhsy:
  alo
 9. khanhsy khanhsy:
  alo

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,967
Bài viết
165,321
Thành viên
312,854
Thành viên mới nhất
nvu54876
Top