Danh mục bài giảng lịch sử 9

Đề tài Danh mục bài giảng lịch sử 9 trong chuyên mục Lịch sử 9 tại Butnghien.com.

Trang Dimple

Moderator
DANH MỤC BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 9

Click chuột vào đầu bài để mở từng bài giảngBài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XIX (TIẾT 1)


Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XIX (tiết 2)


Bài 2 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX ( 1975-1991).


Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA.


Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á .

Bài 5 :Các nước Đông Nam Á

Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.

Bài 7:CÁC NƯỚC MỸ LA TINH

Bài 8:NƯỚC MỸ.

Bài 9:NHẬT BẢN


Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU .


Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .


Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .


Bài 13:TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY.


bài 14 : Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất .Bài 15 :PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1919- 1925)


Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925

Bài 17 :CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Bài 18 :ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI .


Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.


Bài 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939.


Bài 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945.

Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.


Bài 23:TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA .


Bài 24.CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN ( 1945-1946).


Bài 25:NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950)

Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1950-1953)

Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).


BÀI 28:xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc ,đấu tranh chống đế quốc mỹ và chính quyền sài gòn ở miền nam (1954-1965).


Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973Bài 30 lịch sử 9 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975


Bài 31 Lịch sử 9 – VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.Bài32 - XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐCBài 33 - VIỆT NAM TRÊN DƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI(TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)Bài34 - TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sử 9 Bài34 - TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000.

Bài Tiếp

Những biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới nhất.
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,759
Bài viết
165,075
Thành viên
312,891
Thành viên mới nhất
w88thaiscom
Top