đề thi đại học hóa 2009

Đề tài đề thi đại học hóa 2009 trong chuyên mục Luyện Thi Tốt Nghiệp Hóa tại Butnghien.com.

lamon

Thành Viên
hoàn tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai kí N20 và N2 . tỉ khối hỗ hợp khí Y so với khí H2 la 18. cô cạn dung dịch X , thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là :

a.38,34

b.34,08

c.106,38

d.97,98
 

Bài Trước

Phương pháp đường chéo

Bài Tiếp

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hoá 2013

h2hoa.ilove

Thành Viên
hoàn tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai kí N20 và N2 . tỉ khối hỗ hợp khí Y so với khí H2 la 18. cô cạn dung dịch X , thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là :

a.38,34

b.34,08

c.106,38

d.97,98
Mol Al = 0,46, mol khí = 0,06
Dựa vào tỉ khối ==> n[SUB]N2O[/SUB] : n[SUB]N2[/SUB] = 1 : 1
==> Mol N[SUB]2[/SUB]O = mol N[SUB]2[/SUB] = 0,03
Mol e nhường = 0,46.3 = 1,38
Tổng mol e nhận (của khí) = 0,03.8 + 0,03.10 = 0,54
==> Mol NH[SUB]4[/SUB]NO[SUB]3[/SUB] = (1,38 - 0,54)/8 = 0,105
==> m = 1,38.213 + 0,105.80 = 106,38 (g)
Đáp án C
 

lamon

Thành Viên
==> Mol NH[SUB]4[/SUB]NO[SUB]3[/SUB] = (1,38 - 0,54)/8 = 0,105 => cái này ở đâu ra vậy bạn ?? đâu có ở trong đề đâu ??cảm ơn.


 

h2hoa.ilove

Thành Viên
==> Mol NH[SUB]4[/SUB]NO[SUB]3[/SUB] = (1,38 - 0,54)/8 = 0,105 => cái này ở đâu ra vậy bạn ?? đâu có ở trong đề đâu ??cảm ơn.


Đề ko nói là tạo khí duy nhất nên dự đoán là có thể tạo muối NH[SUB]4[/SUB]NO[SUB]3[/SUB]
Khi có mol mối khí tính được tổng mol e nhận của khí là 0,54 < mol e nhường của Al là 1,38 nên khẳng định có NH[SUB]4[/SUB]NO[SUB]3[/SUB]
 
Top