Điều khiển lập trình bằng PLC

  • Thread starter HuyNam
  • Ngày gửi

Đề tài Điều khiển lập trình bằng PLC trong chuyên mục Điện Tử Viễn Thông tại Butnghien.com.

H

HuyNam

Guest
* PLC (Programmable Logic Controller hay Programmable Controller) thực chất là một máy tính điện tử được sử dụng trong các quá trình tự động hóa trong công nghiệp
* Thiết bị điều khiển có thể "lập trình mềm", làm việc theo chương trình lưu trong bộ nhớ (như 1 máy tính điều khiển chuyên dụng)
* Thích hợp nhất cho điều khiển logic (thay thế các rơle), song cũng có thể chức năng điều chỉnh (như PID, mờ,...) và các chức năng tính toán khác.


Mình không phải dân IT biết đến đây thôi bạn hjhj
 
Top